Yrittäjyyden representaatiot kotimaisissa sanomalehdissä

  • Max Peltonen Oulun yliopisto
  • Markus Rytinki Oulun yliopisto
  • Heidi Enwald Oulun yliopisto
  • Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopisto
  • Leena Eskola Oulun yliopisto
Avainsanat: diskurssi [http://www.yso.fi/onto/yso/p17817], diskurssianalyysi [http://www.yso.fi/onto/yso/p7829], informaatiotutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p17836], representaatio [http://www.yso.fi/onto/yso/p1407], sanomalehdet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2421], yritykset [http://www.yso.fi/onto/yso/p3128], yrittäjät [http://www.yso.fi/onto/yso/p1178], yrittäjyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p1182]

Lähdeviitteet

Jokinen, A., Juhila, K., & Suoninen, E. (2017). Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.

Kantola, A., & Kuusela, H. (2019). Huipputuloiset. Suomen rikkain promille. Tampere: Vastapaino.

Knuutila, T., & Lehtinen, A. (2010). Johdanto: Representaatio – tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Teoksessa: T. Knuutila & A. Lehtinen (toim.), Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi (s. 7–31). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Paso E., (2007). Työkyky merkitsee: työkyvyn merkityksen ja maailman rakentuminen lehtiteksteissä. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.

Julkaistu
2020-10-28
Viittaaminen
Peltonen, M., Rytinki, M., Enwald, H., Simunaniemi, A.-M., & Eskola, L. (2020). Yrittäjyyden representaatiot kotimaisissa sanomalehdissä. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 130–132. https://doi.org/10.23978/inf.99124
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät