Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle

Avainsanat: mediakasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2070], yleiset kirjastot [http://www.yso.fi/onto/yso/p16658], monilukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p28850], oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], mediataidot [http://www.yso.fi/onto/yso/p21216]

Lähdeviitteet

Hobbs, R. (2010). Essential Competencies of Digital and Media Literacy. https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2010/11/Digital_and_Media_Literacy.pdf. Luettu 31.3. 2020.

Rasi, P., Vuojärvi, H., & Hyvönen, P. (2016). Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus. Teoksessa L. Pekkala, S. Salomaa & S. Spisak (toim.), Monimuotoinen mediakasvatus. KAVI: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja, 1/2016.

Turun pääkirjaston alueellinen kehittämistehtävä (2020). Lounais-Suomen yleisten kirjastojen mediakasvatussuunnitelma, laatinut Leena Pylkkö. https://ls-kirjastot.fi/ake/alueellinen-mediakasvatussuunnitelma/

Julkaistu
2020-10-28
Viittaaminen
Pylkkö, L. (2020). Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 133–137. https://doi.org/10.23978/inf.99126
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät