Yhteissana-analyysiä ammattikorkeakoulun julkaisuista

Haaga-Helian julkaisuissa pohditaan pedagogiikkaa, muovataan matkailualaa ja tutkitaan tekoälyä

Avainsanat: ammattikorkeakoulut [http://www.yso.fi/onto/yso/p10564], julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2700], bibliometriikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p6597], verkostoanalyysi [http://www.yso.fi/onto/yso/p26690], asiasanat [http://www.yso.fi/onto/yso/p26985]

Abstrakti

Julkaisutoiminnalla on tärkeä rooli ammattikorkeakoulun hanketulosten ja osaamisen levittämisessä. Se, mitä ja missä yhteyksissä julkaistaan, vaikuttaa myös ammattikorkeakoulun TKI-profiiliin ja brändiin. Haaga-Helian kirjastossa kiinnostuttiin siitä, miten olisi mahdollista luoda kokonaiskuvaa niistä sisällöistä, joita ammattikorkeakoulusta eri yleisölle julkaistaan. Millaisista aiheista ja tutkimusteemoista Haaga-Helian monialainen ja monikanavainen julkaisutoiminta koostuu ja millaisia yhteyksiä eri aihepiirien välillä on?

Lähdeviitteet

Callon, M., Courtial, J-P., Turner, W., & Bauin, S. (1983). From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. Social Science Information, 22(2), 191–235. https://doi.org/10.1177/053901883022002003

Callon, M., Courtial, J-P., & Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: the case of polymer chemistry. Scientometrics, 22(1), 155–205. https://doi.org/10.1007/bf02019280

Drieger, P. (2013). Semantic network analysis as a method for visual text analytics. Procedia – Social and behavioral Sciences, 79, 4–17. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.05.053

Forsman, M. (2005). Development of research networks: the case of social capital. Åbo Akademi University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:951-765-285-2

Forsman, M. (2016). Julkaisut ja tieteen mittaaminen: bibliometriikan käännekohtia. Enostone.

Julkaistu
2020-12-18
Viittaaminen
Nyqvist, A. (2020). Yhteissana-analyysiä ammattikorkeakoulun julkaisuista: Haaga-Helian julkaisuissa pohditaan pedagogiikkaa, muovataan matkailualaa ja tutkitaan tekoälyä. Informaatiotutkimus, 39(4), 33–51. https://doi.org/10.23978/inf.99260
Osasto
Katsaukset