Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen esteet päihteitä ongelmallisesti käyttävillä asiakkailla sosiaalityöntekijöiden tulkitsemana

Kirjoittajat

  • Eeva Ekqvist Tampereen yliopisto
  • Katja Kuusisto Tampereen yliopisto

Abstrakti

Vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa (SHL; 1301/2014) päihteitä ongelmallisesti käyttävät henkilöt on tunnistettu erityistä tukea tarvitseviksi asiakkaiksi. SHL:n tavoitteina on muun muassa edistää ja ylläpitää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta, edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset sosiaalipalvelut, edistää asiakaskeskeisyyttä ja parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Artikkelissa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden (N=97) näkemyksiä siitä, millaisten asioiden tulisi muuttua, että sosiaalihuoltolain tavoitteet tulisivat saavutetuksi päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden parissa työskennellessä. Kyselyssä sosiaalityöntekijöiden esiin tuomat kehitystarpeet kohdentuivat päihdepalveluiden saavutettavuuteen ja laadukkuuteen, monialaiseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon sekä työntekijöiden laki- ja päihdeosaamisen tukemiseen. Haasteiden tiedostamisen kautta voidaan vastata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin aiempaa paremmin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Ekqvist, E., & Kuusisto, K. (2024). Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen esteet päihteitä ongelmallisesti käyttävillä asiakkailla sosiaalityöntekijöiden tulkitsemana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(1), 21–36. https://doi.org/10.30668/janus.128920