Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa

Kirjoittajat

  • Kirsi Juhila Tampereen yliopisto
  • Kirsi Günther Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa paneudutaan siihen, miten asumispalveluiden kilpailutus organisoi kuntatilaajan, palveluja
tuottavien järjestöjen ja niiden asiakkaiden suhteita. Tilaaja-tuottajamallia ja sen toimijoiden välisiä
suhteita taustoitetaan uuteen hallintaan ja markkinoistumiseen sekä järjestöjen muuttuneeseen rooliin
liittyvillä keskusteluilla. Aineistoina ovat asumispalvelujen kilpailutuksen tarjouspyyntödokumentit, joilta
kysytään: millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia niissä rakentuu tilaajalle ja tuottajille sekä lopulta myös
asiakkaille. Tuottajille asetetaan velvollisuuksia liittyen asiakasprosessin tarkasti ohjeistettuun läpivientiin,
dokumentointiin ja laadun kehittämiseen. Tilaajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat palvelun saaminen,
siitä maksaminen ja asiakasvalinnat. Palvelujen sisältöjen tarkka määrittely tarjouspyyntöasiakirjoissa
uhkaa heikentää järjestöammattilaisten asiantuntijuuden painoarvoa ja estää asiakaslähtöistä
työotetta. Asiakirjat luovat heikosti mahdollisuuksia uuden hallinnan peräänkuuluttamalle tilaajien ja
tuottajien kumppanuudelle sekä markkinoistumiseen liitettäville asiakkaiden valinnanmahdollisuuksille.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-04-28

Viittaaminen

Juhila, K., & Günther, K. (2015). Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50711