Tavoiteltavat sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja vuorovaikutusasetelmat asiakkaan kohtaamisessa opiskelijoiden tulkitsemina

Kirjoittajat

  • Arja Jokinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

sosiaalityö, vuorovaikutus, vuorovaikutusformaatti, kategoria-analyysi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, millaiset sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja millainen asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus rakentuvat tavoiteltavina sosiaalityön opiskelijoiden jäsennyksissä. Aineiston muodostavat yliopiston pienryhmäopetuksessa toteutettujen videoitujen vuorovaikutusharjoitusten palautekeskustelut ja kirjoitetut itsereflektiot. Analyysissä hyödynnetään kategoria-analyysiä ja institutionaalisen vuorovaikutustutkimuksen työkaluja. Keskeisenä tuloksena esitetään kaksi vuorovaikutusformaattia, joissa sosiaalityöntekijä ja asiakas toteuttavat institutionaalisia roolejaan. Haastatteluformaatissa sosiaalityöntekijä vie tilannetta päämääräsuuntautuneesti eteenpäin esittämiensä kysymysten ja niihin asiakkaalta saatujen vastausten turvin. Kerrontaformaatissa sosiaalityöntekijä luo asiakkaalle tilaa kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan ja asettuu itse empaattiseksi kuuntelijaksi. Formaatit palvelevat erilaisia institutionaalisia ja professionaalisia päämääriä, jolloin sosiaalityöntekijän tärkeäksi taidoksi muotoutuu kyky osata tilannekohtaisesti vuorotella eri formaattien välillä

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-12

Viittaaminen

Jokinen, A. (2017). Tavoiteltavat sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja vuorovaikutusasetelmat asiakkaan kohtaamisessa opiskelijoiden tulkitsemina. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(3), 191–207. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/59417