Sukulaissijoitus lapsen näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Kati Kallinen Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskus

Abstrakti

Artikkelissa selvitetään, minkälaisia merkityksiä sukulaisilleen sijoitetut lapset antavat kodilleen ja perhesuhteilleen. Aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin Suomessa. Artikkeli kiinnittyy lastensuojelun sijaishuollon, perhetutkimuksen sekä lapsuustutkimuksen aloille. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat perhesuhteiden neuvoteltavuuden, pysyvyyden ja jatkuvuuden käsitteet. Artikkelin aineisto muodostuu yhteensä neljäntoista sukulaisilleen sijoitetun haastatteluaineistosta, verkostokartasta ja päiväkirjasta. Lapset olivat haastatteluhetkellä iältään 8–12-vuotiaita. Artikkelissa osoitetaan, että lasten näkökulmasta sukulaissijoitus sisältää merkittäviä etuja. Sukulaissijoituksen keskeisenä etuna on pysyvyyden ja jatkuvuuden tunne lasten elämässä. Lapsilla on myös ristiriitaisia näkemyksiä sukulaissijoituksen tarjoamasta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Artikkelissa tuodaan esiin, että myös lasten näkökulma sukulaissijoituksesta on arvokas ja että tutkimustietoa aiheesta tarvitaan lisää.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-12

Viittaaminen

Kallinen, K. (2017). Sukulaissijoitus lapsen näkökulmasta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(3), 208–223. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/65344