Joutsen / Svanen on Klassikkokirjasto-hankkeen julkaisema monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Joutsen / Svanen-julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön Vuosikirjan ohella julkaistaan myös laajempia kokonaisuuksia alaotsikolla Erikoisjulkaisuja. Myös erikoisjulkaisut ovat vertaisarvioituja, ja niitä julkaistaan tarpeen mukaan suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.