Yhteystiedot

Suomalainen klassikkokirjasto
Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Finländska klassikerbiblioteket
Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Anna Biström
Klassikkokirjasto, Helsingin yliopisto / Klassikerbiblioteket, Helsingfors universitet
Puhelin 0504482398

Tuen yhteyshenkilö

Anna Biström