Yhteystiedot

Kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Inhemsk litteratur
Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Elise Nykänen
Suomalaisugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto

Tuen yhteyshenkilö

Elise Nykänen