Kriisinhallinnan vaikuttavuuden arviointi toimintana Suomessa

Kirjoittajat

  • Johanna Hakanen Kriisinhallintakeskus (CMC Finland)
  • Jyrki Ruohomäki Kriisinhallintakeskus (CMC Finland)

Avainsanat:

Vaikuttavuus, evaluaatio, kriisinhallinta

Abstrakti

Vaikuttavuus liittyy käsitteenä keskeisesti kriisinhallintaan. Useat aiemmat selvitykset kuitenkin osoittavat, ettei vaikuttavuutta arvioida suosituksista huolimatta systemaattisesti kansallisella tasolla. Afganistanin kriisinhallintaoperaatioiden päättyminen vuonna 2021 nosti vaikuttavuuden jälleen keskusteluihin, ja sen myötä laadittiin useita selvityksiä Suomen osallistumisesta ja sen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Nämä selvitykset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella, miten vaikuttavuutta ja siihen liittyviä tavoitteita käsitteellistetään ja käytetään Suomessa. Analyysimme mukaan eri selvityksillä näyttää olleen selvästi erilaiset tarkoitukset. Ministeriöiden tuottamat itsearvioinnit ovat poliittisia arvioita, joilla pyritään perustelemaan toimintaa jälkikäteen tunnistettujen tavoitteiden kautta. Itsenäisiä arvioita lähempänä olevat raportit puolestaan ovat luonteeltaan funktionaalisia, eli niiden keskeisin tarkoitus on tuottaa tietoa, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Kriisinhallinnan vaikuttavuuden kehittämiseksi tarvitaan jatkossa systemaattinen, kontekstin huomioiva arviointiprosessi. Arvioinnin tulisi myös asettua samalle hierarkian tasolle kuin siinä arvioitavat tavoitteet. Samalla on tarpeen tehdä läpinäkyvämmiksi niitä tavoitteita, joihin Suomen osallistuminen kriisinhallintaan perustuu.

Kirjoittajien biografiat

Johanna Hakanen, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland)

FM, Tutkimus- ja kehittämisasiantuntija

Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Jyrki Ruohomäki, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland)

YTT, Johtava asiantuntija, yksikön päällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvayksikkö

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-07

Numero

Osasto

Artikkelit