Hyvä paha tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kirjoittajat

  • Minna Ruusuvirta Cupore

DOI:

https://doi.org/10.17409/kpt.125630

Abstrakti

Tutkitun tiedon merkitys päätöksenteon pohjana ja lähtökohtana on vahvistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Tutkitulle tiedolle on tarvetta monissa eri yhteyksissä ja eri tasoilla, paikallisesti ja kansallisesti. Tiedepolitiikassa tutkimustiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen tavoite, vaikuttavuuden kautta perustellaan myös tutkimuksen julkista rahoitusta. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on osoittautunut haasteelliseksi mitata. On kuitenkin täysin oikeutettua kysyä, mikä ylipäänsä on tutkimuksen rooli, jos sen tulokset jäävät pöytälaatikkoon pölyttymään vailla käyttöä. Aina tieteen merkittävyyttä ei ole mahdollista arvioida, eikä se saa olla tarkoituskaan. Tieteellä ja tutkimuksella on vahva itseisarvo. Uteliaisuus, pyrkimys ymmärtää asioita ja katsoa niitä eri näkökulmista ovat kaiken sivistyksen ja ihmisyyden ytimessä.

Vuosikirjan kansi

Julkaistu

2022-12-23 — Päivitetty 2023-09-15

Versiot

Viittaaminen

Ruusuvirta, M. (2023). Hyvä paha tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus . Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 6(1), 4–6. https://doi.org/10.17409/kpt.125630 (Original work published 23. joulukuuta 2022)