Uusien kielivähemmistöjen kirjailijat – keitä he ovat?

  • Katri Talaskivi Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Abstrakti

Suomessa asuu tällä hetkellä eri arvioiden mukaan 90--130 kirjailijaa, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Artikkeli luo kuvaa siitä, keitä nämä kirjailijat ovat ja millaisista lähtökohdista he työtään tekevät. Heistä puhutaan usein kuin kyse olisi yhtenäisestä joukosta; artikkeli nostaa esiin esimerkkikirjailijoita kolmesta erilaisesta kirjailijatyypistä, jotka muodostavat omat marginaalin marginaalinsa. Se kuvaa myös niitä haasteita, joita äidinkieleltään muut kuin valtakieliset kirjailijat kohtaavat pyrkiessään suomalaiselle kirjallisuuden kentälle.

Julkaistu
2018-05-03
Viittaaminen
Talaskivi, K. (2018). Uusien kielivähemmistöjen kirjailijat – keitä he ovat?. Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 3(1), 52-55. https://doi.org/10.17409/kpt.60550