Vol 3 Nro 1 (2017): Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2017