Call for Papers: Lähikuva 1/2017, Ilmaisu & estetiikka

2016-06-09

Elokuvista keskusteltaessa huomio kiinnittyy usein elokuvan sisältöön, sen teemoihin ja kulttuurisiin merkityksiin, mutta onko sisällöllä merkitystä ilman omaäänistä ilmaisua? Lähikuvan numerossa 1/2017 haluamme keskittyä pohtimaan muodon, ilmaisun ja estetiikan merkitystä nykyelokuvassa.

Numerossa nostamme esille keskustelua elokuvan muodon ja sisällön suhteesta: vaativatko uudet sisällön näkökulmat myös uusia ilmaisun muotoja. Pohdimme, miten omakohtaista ja henkilökohtaista voidaan synnyttää elokuvakerronnan ilmaisuun ja miten omaäänisyyttä rakennetaan kerrontaan. Kysymme, miten kerronnan muodot, kuten kuvaus, leikkaus ja ääni-ilmaisu, rakentavat kokemuksia elokuvaan, miten tekniikka ja estetiikka vaikuttavat toisiinsa, ja millaista voisi olla rohkean ilmaisun ja estetiikan politiikka.

Artikkeleissa ja näkökulmissa on mahdollista käsitellä asiaa niin teosten ja niiden vertailun kautta, tekijyyden näkökulmasta tai jonkun tietyn ilmaisumuodon kautta. Numeron painopiste tulee olemaan nykyelokuvassa ja tulevaisuuden trendien hahmottamisessa, mutta esteettisten perinteiden huomioiminen nykyisten käytäntöjen taustalla on tervetullut lisä keskusteluun. Elokuvailmaisua käsittelevien tekstien ohella toivotamme tervetulleiksi kirjoitukset nykyisistä ”laatu”-televisiosarjoista, joita on kiitelty elokuvamaisesta esteettisestä ilmaisusta. Keskustelu näistä sarjoista onkin herättänyt mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, tarkoittaako elokuvamainen estetiikka nimenomaan laatua. Miksi?

Ilmaisu & estetiikka -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Lähetä ideasi numeron toimittajille Outi Hakolalle (outi.j.hakola@helsinki.fi) ja Satu Kyösolalle (satu.kyosola@aalto.fi) 15.8.2016 mennessä. Liitä mukaan lyhyt kuvaus aiheesta, josta haluat kirjoittaa ja muista mainita suunnittelemasi tekstityyppi. Numeron on tarkoitus ilmestyä maaliskuussa 2017 ja tekstien tulisi olla valmiita marraskuuhun 2016 mennessä.