Tietoa julkaisusta

 

Lähikuva on audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lähikuva-lehden tavoitteena on edistää tieteidenvälistä ja monitieteistä keskustelua ja mielipiteenvaihtoa audiovisuaalisesta kulttuurista sekä tuoda esiin erilaisia metodeja ja näkökulmia. Audiovisuaalista kulttuuria ovat muun muassa elokuvat, televisio- ja radio-ohjelmat, digitaaliset pelit, sosiaalinen media, musiikkivideot ja videotaide sekä näiden tuotanto, jakelu ja esittäminen tallennus- ja jakelualustoista riippumatta samoin kuin audiovisuaalisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, koulutus ja tutkimus (OKM 2024).

Lähikuva on tutkimuksen ohella foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle. Lehti sisältää tutkimusartikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja näkökulmia sekä raportteja erilaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Lehdessä julkaistavien artikkelien tulee keskustella audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksen kanssa. Lähikuvassa julkaistavat tutkimusartikkelit voivat edustaa erilaisia näkökulmia audiovisuaaliseen mediaan, esimerkiksi mediafilosofiaa, mediahistoriaa, tuotannon ja yleisöjen tutkimusta, kulttuurintutkimusta, estetiikkaa ja taiteentutkimusta.

Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja, kuten vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin läpikäymistä. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus.

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit nostivat Lähikuvan vuoden 2023 alusta tasoluokkaan 2. Se tarkoittaa, että julkaisufoorumin asiantuntijapaneeli on arvioinut Lähikuvan korkeatasoisimpien ja vaikuttavimpien tieteellisten lehtien joukkoon.

Katso Lähikuvan ohjeet refereelle tästä.Lähikuvan käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat päätoimittajat, toimitussihteeri ja muu toimituskunta. Lehdessä julkaistaan myös teemanumeroita, joilla on oma vastaava toimittajansa, joka on päävastuussa lehden ideoinnista ja kokoamisesta sovitun julkaisuaikataulun mukaisesti. Lähikuvaa julkaisee Lähikuva-yhdistys ry. Lähikuvan julkaisijayhteisöjä ovat Lähikuva-yhdistyksen jäsenet sekä Lähikuvan kannatusyhteisöt: Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry, Turun elokuvakerho ry. ja Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine. Lähikuva on Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran ja Turun elokuvakerhon jäsenlehti.

Lähikuva Assocation promotes the scholarly study of film and media

The main task of the association is to publish the journal Lähikuva (Close-up) which is a peer-reviewed journal for research on film and other audiovisual media. Lähikuva is the only academic Finnish journal specializing in media culture and media theory, especially as it comes to film and television. The journal welcomes submissions of previously unpublished scholarly articles, review articles, and book reviews written in Finnish. The editorial board consists of thirteen members, including the editor-in-chief and the editorial secretary.

Other associations that contribute to publishing Lähikuva are the Finnish Society for Cinema Studies (SETS), Film Centre of Southwest Finland, Turku Film Club and The Department of Media Studies at the University of Turku.

 

***

Lähikuvan tekstiaineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Lähikuva-lehdellä. Muut saavat käyttää, kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita, jos he mainitsevat teoksen alkuperäisen tekijän ja artikkelin DOI-tunnuksen. Tieteellisiä tekstejä koskevat lisäksi normaalit tieteellisen lainaamisen käytännöt. Lisenssin ulkopuolelle on rajattu Lähikuvassa julkaistut kuvat, joiden kohdalla noudatetaan alkuperäisen teoksen käyttö- ja tekijänoikeuksia.

Lähikuva uses the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) for texts published in the journal. The authors retail full copyright to their work during and after the publication, and Lähikuva retains the rights for original publication of the texts. Others may read, download, copy, distribute, print, and perform versions of the text without asking permission if they name the author and use DOI id as the reference. Normative practice of scholarly citation also pertains to all articles. The images published in the journal are outside the CC BY 4.0 licence. The use of images follow their original copyright licences.