Tietoa julkaisusta

Lähikuva on elokuvan ja mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee Lähikuva-yhdistys. Lähikuva-lehden tavoitteena on edistää elokuvatutkimuksen ohella monitieteistä keskustelua ja mielipiteenvaihtoa audiovisuaalisesta kulttuurista sekä tuoda esiin erilaisia metodeja ja näkökulmia.

Lähikuva on avoin foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle. Lehti sisältää artikkeleita, kirja-arvioita sekä katsauksia erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Lähikuva ottaa vastaan artikkeleita ja katsauksia kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta.

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit nostivat Lähikuvan vuoden 2023 alusta tasoluokkaan 2.  

Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus.

Katso Lähikuvan ohjeet refereelle tästä.Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat Lähikuva-yhdistyksen hallituksen valitsemat päätoimittajat, toimitussihteeri ja muu toimituskunta. Kaikilla numeroilla on oma vastaava toimittajansa, ns. erikoistoimittaja, joka on päävastuussa lehden ideoinnista ja kokoamisesta sovitun julkaisuaikataulun mukaisesti. Numeroiden toimittajat ovat joko toimituskunnan jäseniä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lähikuvan
julkaisijayhteisöjä ovat Lähikuva-yhdistyksen jäsenet sekä Lähikuvan kannatusyhteisöt: Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry, Turun elokuvakerho ry, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Tampereen yliopiston viestintätieteet sekä Turun yliopiston International Institute for Popular Culture (IIPC-keskus). Lähikuva on Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran ja Turun elokuvakerhon jäsenlehti.

Lähikuva Assocation promotes the scholarly study of film and media

The main task of the association is to publish the journal Lähikuva (Close-up) which is a peer-reviewed journal for research on film and other audiovisual media. Lähikuva is the only academic Finnish journal specializing in media culture and media theory, especially as it comes to film and television. The journal welcomes submissions of previously unpublished scholarly articles, review articles, and book reviews written in Finnish. The editorial board consists of thirteen members, including the editor-in-chief and the editorial secretary.

Other associations that contribute to publishing Lähikuva are the Finnish Society for Cinema Studies (SETS), Film Centre of Southwest Finland, Turku Film Club and The Department of Media Studies at the University of Turku.

 

***

Lähikuvan tekstiaineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Lähikuva-lehdellä. Muut saavat käyttää, kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita, jos he mainitsevat teoksen alkuperäisen tekijän ja artikkelin DOI-tunnuksen. Tieteellisiä tekstejä koskevat lisäksi normaalit tieteellisen lainaamisen käytännöt. Lisenssin ulkopuolelle on rajattu Lähikuvassa julkaistut kuvat, joiden kohdalla noudatetaan alkuperäisen teoksen käyttö- ja tekijänoikeuksia.

Lähikuva uses the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) for texts published in the journal. The authors retail full copyright to their work during and after the publication, and Lähikuva retains the rights for original publication of the texts. Others may read, download, copy, distribute, print, and perform versions of the text without asking permission if they name the author and use DOI id as the reference. Normative practice of scholarly citation also pertains to all articles. The images published in the journal are outside the CC BY 4.0 licence. The use of images follow their original copyright licences.