Lähikuva on elokuvan ja mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee Lähikuva-yhdistys. Lähikuva-lehden tavoitteena on edistää elokuvatutkimuksen ohella monitieteistä keskustelua ja mielipiteenvaihtoa audiovisuaalisesta kulttuurista sekä tuoda esiin erilaisia metodeja ja näkökulmia.

Lähikuva on avoin foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle. Lehti sisältää artikkeleita, kirja-arvioita, keskustelupalstan sekä katsauksia erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Lähikuva ottaa vastaan artikkeleita ja katsauksia kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta.

Lähikuva on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus. Katso Lähikuvan ohjeet refereelle tästä.

Lehden käytännön toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat Lähikuva-yhdistyksen hallituksen valitsema päätoimittaja, toimitussihteeri ja muu toimituskunta. Kaikilla numeroilla on oma vastaava toimittajansa, ns. erikoistoimittaja, joka on päävastuussa lehden ideoinnista ja kokoamisesta sovitun julkaisuaikataulun mukaisesti. Numeroiden toimittajat ovat joko toimituskunnan jäseniä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lähikuvan
julkaisijayhteisöjä ovat Lähikuva-yhdistyksen jäsenet, Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry ja Turun elokuvakerho ry, sekä Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine. Lähikuva on Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran ja Turun elokuvakerhon jäsenlehti.

Lähikuvan numerot 1987-2015: http://www.lahikuva.org/aiemmat-numerot/