• Pohjoismainen elokuva
  Vol 30 Nro 2 (2017)

  Pohjolan nykyelokuva kytkeytyy monin tavoin aikansa elokuvallisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin virtauksiin. Teemanumero korostaa niin pohjoismaisen nykyelokuvan rikkautta kuin pohjoismaisen elokuvan käsitteen hyödyllisyyttä.

   

  Numeron 2/2017 vastaavat toimittajat:

  Tommi Römpötti ja Jaakko Seppälä

 • Estetiikka ja ilmaisu: tyyli, ilmaisu ja kokeellisuus elokuvassa ja elokuvatutkimuksessa
  Vol 30 Nro 1 (2017)

  Ilmaisu, estetiikka ja tyyli ovat monella tapaa elokuvataiteen ehdottomassa ytimessä. Tästä huolimatta, esimerkiksi elokuvataiteen opetuksessa, edellä mainitut osa-alueet hautautuvat helposti taka-alalle teknisen osaamisen ja ammattilaisuuden hallitessa keskusteluita. Sama koskee elokuvaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ja akateemista lehtikirjoittelua, miksei päiväkritiikkiäkin. Tässä numerossa halusimme antaa äänen muodon, ilmaisun ja estetiikan merkitysten pohdinnoille elokuvan tekemisessä ja elokuvan tutkimuksessa.

  Numeron 1/2017 vastaavat toimittajat:
  Outi Hakola ja Satu Kyösola

   

 • Kuuluminen: maahanmuutto, luokka, eläin, postkoloniaali
  Vol 29 Nro 4 (2016)

  Numero paneutuu kuulumisen (engl. belonging) monimuotoiseen tematiikkaan ja avaa näkökulmia siihen, miten kuulumisen kysymyksiä ja siihen kietoutuvia teemoja voi tarkastella elokuvan ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksessa.

  Numeron 4/2016 vastaavat toimittajat:
  Kaisa Hiltunen ja Niina Oisalo

 • Moniääninen kerronta
  Vol 29 Nro 3 (2016)

  Erilaiset tarinat, tunnelmat ja tulkinnat kuljettavat yleisöjään paikasta ja ajasta toiseen. Erilaisilla kerronnallisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin haastaa yksioikoisia ja helposti jaettavia tulkintoja. Lähikuvan vuoden 2016 kolmannen numeron tutkimusartikkeleissa peilataankin kerronnan moninaisuuden vaikutusta erilaisten tulkintojen herättämiseen ja ristiriitaisten yleisösuhteiden muotoutumiseen.

  Numeron 3/2016 vastaavat toimittajat:
  Lähikuvan toimituskunta

 • Lähikuvassa Kekkonen
  Vol 29 Nro 2 (2016)

  Presidentti Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta tulee tänä syksynä 30 vuotta. Kekkonen hallitsi Suomea neljännesvuosisadan ajan. Monille hän oli synonyymi sanalle presidentti. Tässä Kekkoselle omistetussa erikoisnumerossa suuntaamme katseen Kekkosen johtajuuteen mediakulttuurin ja mediahistorian näkökulmista.

  Numeron 2/2016 vastaavat toimittajat:
  Johanna Sumiala ja Lotta Lounasmeri

 • Konservatiivisuus
  Vol 29 Nro 1 (2016)

  Konservatismin käsittely yleisesti on jälleen ajankohtaista, kun konservatiiviset arvot ovat nousseet selkeästi pintaan nykyisissä niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä politiikan suuntauksissa ja niihin liittyvissä poliittisissa keskusteluissa. Tämän numeron tutkimusartikkelit pohtivat historiallisten esimerkkien avulla, mitä konservatiivisuus oikeastaan tarkoittaa tai pitää sisällään.

  Numeron 1/2016 vastaavat toimittajat:
  Maiju Kannisto ja Rami Mähkä

1 - 6 6:sta kohteesta