Vol 34 Nro 2-3 (2021): Teematon numero

					Näytä Vol 34 Nro 2-3 (2021): Teematon numero

Lähikuvaa on toimitettu pitkään pääasiassa teema-ajattelun pohjalta. Viime aikoina lehdelle on kuitenkin tarjottu runsaasti tekstejä teemojen ulkopuolelta, ja päätimme koota niistä teemavapaan kaksoisnumeron.
Numerosta käy selväksi, että Lähikuva on monia eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden yhteinen foorumi, aidosti monitieteinen tiedejulkaisu. Elokuva- ja mediatutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä, ja nykyisin esimerkiksi sosiaalisen median tutkimuksen myötä ala laajenee entisestään.

Lehdessä on sekä filosofis-teoreettisia tekstejä että empirialähtöisiä tutkimuksia, niin elokuva-analyysejä, televisio- kuin sometutkimusta. Teksteissä käsitellään toisaalta tämän hetken ilmiöitä, kuten sosiaalisen median käytäntöjä ja nordic noiria, ja toisaalta paneudutaan median historiaan. Tarjolla on näkökulmia aiheisiin, kuten showpainiin ja itsemurhien elokuvarepresentaatioihin, joista ei ole aiemmin tutkimusta suomeksi juuri julkaistu.

Numeron 2-3/2021 vastaavat toimittajat: Kaisa Hiltunen ja Miina Kaartinen

Julkaistu: 2021-09-08

Pääkirjoitus

English summaries