Epäilyksen musiikki ja anteeksiannon montaasi

Musiikki yhteisön affektiivisena kuvana televisiosarjassa Kaikki synnit

Kirjoittajat

  • Sini Mononen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkeli käsittelee yhteisön affektiivista kuvaa nordic noir -televisiosarjan Kaikki synnit (ohj. Mika Ronkainen) musiikissa. Nordic noirin lajityyppiin kuuluu keskeisenä affektina epäilys. Artikkelissa tarkastellaan sarjan keskeistä teemaa, anteeksiantoa, epäilyksien affektiivisena vastinparina.

Sarjan tarinamaailma sijoittuu fiktiiviseen pohjoispohjanmaalaiseen Varjakan kuntaan, jonka valtaväestö on vanhoillislestadiolaista. Nordic noirille lajityypilliseen tapaan sarjan tarina nousee ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta kysymyksestä, joka Kaikki synnit -televisiosarjassa on sukupuolittunut väkivalta ja seksuaalinen häirintä. Sarjan analyysin teoreettisena viitekehyksenä on 2000-luvun affektiteoria, jossa affektiivisuus ymmärretään kulttuurissa ja yhteiskunnassa syntyneenä.

Kaikki synnit -televisiosarjan musiikki hyödyntää affektiivisuutta keskeisenä katsomiskokemusta ja tarinaa jäsentävänä tekijänä. Sarjan tarinamaailmassa yhteisön affektiivisuus näyttäytyy sidoksina ja katkoksina, jota musiikki ilmentää. Sarjaa tarkastellaan artikkelissa feministisen estetiikan valossa: yksiselitteisen väkivallan toistamisen sijaan sarja pyrkii kohti kerrontaa, jossa tarinan päätepisteenä ei ole kosto vaan sovinto menneisyyden kanssa.

Avainsanat: Kaikki synnit, nordic noir, televisiosarjan musiikki, affekti, seksuaalinen häirintä, feministinen estetiikka


The Music of suspicion and the montage of forgiveness: music as an affective image of the community in the television series Kaikki synnit

This article discusses the affective representation of the community in the music of the Nordic noir TV series Kaikki synnit (dir. Mika Ronkainen). The genre of Nordic Noir includes suspicion as a key affect. The article looks at the central theme of Kaikki synnit, forgiveness, as an affective counterpart of suspicion.

The story world of the series is set in the fictional North Ostrobothnian town of Varjakka, where the majority of the population are conservative Laestadians. For Nordic noir, in a genre-specific way, the story of the series arises from a topical sociopolitical issue, which in the TV series Kaikki synnit is gendered violence and sexual harassment. The theoretical background of the analysis of the series is formed by recent affect theory, where affect is understood as a social and cultural phenomenon.

The music in Kaikki synnit TV series draws on affect as a key factor in the viewing experience. In the story world of the series, the affectiveness of the community is represented as bonds and breaks, which is echoed in the music of the series. The series is viewed in light of feminist aesthetics: instead of repeating unambiguous violence, the series tends toward narration where the end point of the story is not revenge but reconciliation with the past.

Keywords: Kaikki synnit, Nordic Noir, music in television series, affect, sexual harassment, feminist aesthetics

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2021-09-08

Viittaaminen

Mononen, S. (2021). Epäilyksen musiikki ja anteeksiannon montaasi: Musiikki yhteisön affektiivisena kuvana televisiosarjassa Kaikki synnit. Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu, 34(2-3), 42–56. https://doi.org/10.23994/lk.111160