Bailataan ankarasti!

Poliittinen viihdeohjelma Frank Pappa Show 1990-luvun lama-ajan aikalaiskommentaattorina

Kirjoittajat

  • Noora Kallioniemi Turun yliopisto
  • Sami Hantula Helsingin yliopisto

Abstrakti

Tarkastelemme uutisparodiaohjelma Frank Pappa Show’ta esimerkkinä 1990-luvun alun asiaviihteen ohjelmistosta, jota määrittävät uudenlainen faktan ja fiktion suhde sekä viihteellisen poliittisen julkisuuden syntyminen. Indieyhtiö Broadcasters Oy:n tuottama televisiosarja kommentoi ajantasaisesti lama-ajan murroksia, kuten piteneviä leipäjonoja ja kasvavaa työttömyyttä. Frank Pappa Show uudisti poliittisen viihteen kenttää nostamalla viimeisen asiallisuuden linnakkeen, uutiset, viihteen käytettäväksi ja totutti katsojat tulkitsemaan ironisia, satiirisia ja parodisia viestejä.

Tämän kulttuurihistoriallisen tutkimuksen alkuperäislähteenä käytämme Frank Pappa Show’n jaksoja vuosilta 1991–1994 ja lisäksi ohjelmaan liittyvää lehdistökeskustelua. Näiden aineistojen avulla tarkastelemme kysymystä siitä, miten Frank Pappa Show’n televisuaalinen satiiri osallistui politiikasta käytävään julkiseen keskusteluun 1990-luvulla.

Tarkastelemme keskustelun reunaehtoja, jotka kertovat ajan mediasta ja julkisesta keskustelukulttuurista. Frank Pappa Show toimii esimerkkinä uudesta television muotokielestä aikana, jolloin elokuvallinen ilmaisu ja musiikkivideoiden estetiikka levisivät televisioon. Nopeutunut televisiokerronta vaati katsojilta kykyä seurata muuttuvaa kerrontaa. Television arkipäiväistyminen johti spektaakkelimaistumiseen ja ohjelma kommentoi kriittisesti myös omaa mediaympäristöään.

Avainsanat: mediahistoria, televisio, asiaviihde, satiiri, Frank Pappa


Political entertainment program Frank Pappa Show as a contemporary commentator on the 1990s recession in Finland

In this article, we study the news parody program Frank Pappa Show as an example of how television programs of the 1990s that combine topicality and entertainment began to use reality-based audiovisual material as part of their programs. The relationship between fact and fiction changed and a new kind of political publicity emerged when the actions of politicians were mocked in a weekly carnivalistic television broadcast. The Frank Pappa Show commented on the upheavals of Finland's recession in the 1990s, such as rising unemployment. The Frank Pappa Show reshaped the field of political entertainment by raising the last fortress of objectivity, news, for entertainment use, and accustomed viewers to interpreting ironic, satirical, and parodic messages.

As the original source for this cultural-historical research, we use episodes of the Frank Pappa Show from 1991 to 1994, as well as press discussions related to the program. Using these materials, we study how the program contributed to the public debate on politics in the 1990s.

We study the boundaries of the debate, which tells about the media of the time and the culture of public debate. The Frank Pappa Show serves as an example of a new form of television at a time when cinematic expression and the aesthetics of music videos were spreading to television. Accelerated television narration required of its viewers the ability to follow changing narration. The mundane nature of television led to a taste for the spectacle, and the program also critically commented on its own media environment.

Keywords: media history television, entertainment, satire, Frank Pappa

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2021-09-08

Viittaaminen

Kallioniemi, N., & Hantula, S. (2021). Bailataan ankarasti! : Poliittinen viihdeohjelma Frank Pappa Show 1990-luvun lama-ajan aikalaiskommentaattorina. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 34(2-3), 74–94. https://doi.org/10.23994/lk.111162