Vol 37 Nro 1 (2024): Yle - näkökulmia 100 vuoteen

					Näytä Vol 37 Nro 1 (2024): Yle - näkökulmia 100 vuoteen

Yleisradio tulee sadan vuoden ikään vuonna 2026. Yhtiötä ja sen ohjelmistoa on tutkittu paljon, mutta monia katveita löytyy edelleen. Uudelle tutkimustiedolle on tarvetta etenkin nyt, kun yleisradioyhtiöiden merkitystä, rahoitusta ja tehtäviä arvioidaan kriittisesti. Millaisena Yle siirtyy uudelle vuosisadalle? Miten Yle onnistuu julkisen palvelun median tehtävässään uusilla tavoilla?

Lähikuvan Yle-teemanumero tuo esiin uusia tutkimusnäkökulmia. Kirjoituskutsu tuotti ennen kaikkea 2000-lukua käsitteleviä artikkeleita, mutta mukana on myös yksi radion ensimmäisiin vuosikymmeniin sijoittuva tutkimus Sibeliuksen ja Yleisradion suhteesta. 2000-luvun Yleisradiota tutkittaessa haastattelujen, muistitiedon ja etnografisen havainnoinnin merkitys korostuu. Tämä näkyy teemanumeron artikkeleissa, joissa tarkastellaan monialustaista ohjelmatuotantoa. Yleläisten äänikin on edustettuna kahdessa tekstissä, joissa luodaan kaarta Ylen ohjelmiston muutoksesta 2000-luvulla. Merkittävänä tuloksena on, että Yleisradion tarjonnan monimuotoisuus on heikentynyt ja etenkin kulttuuriohjelmat kärsivät lajikadosta.

Numeron 1/2024 vastaavat toimittajat: Maiju Kannisto & Reetta Hänninen

Julkaistu: 2024-03-27