Yhteisluominen oppimisen muotona Yleisradion nuorten tuotannossa

Kirjoittajat

  • Tiina Rautkorpi Aalto-yliopisto

Abstrakti

Organisaatioiden oppimista koskevissa teorioissa nähdään, että organisaatiokulttuurin todellinen uudistuminen tapahtuu työtilanteissa, joissa tuotannon osapuolet pystyvät oppimaan toinen toisiltaan. Haasteena onkin saada mukaan kehittämiseen kaikkien työntekijöiden innovatiivisuus ja luovuus.

Yleisradio toteutti vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Moves Like Summeri -tanssikampanjan, joka oli osallistava reality- ja tapahtumatuotanto TikTokissa, YouTubessa ja Ylen omilla alustoilla. Siinä iso joukko audiovisuaalisia mediaosaajia teki reaaliaikaisesti videoita nuorten tanssinharrastajien harjoittelusta ja finaalin, jossa nähtiin ryhmien esitykset. Tuotantotiimi kuului edustajia useista ammattikulttuureista ja sukupolvista, sekä Yleisradiosta että kaupallisesta tuotantoyhtiöstä. Tapaustutkimuksessa tarkastelen, miten yhteisluominen oppimisen muotona toteutui audiovisuaalisessa mediatyössä. Osallistuin tuotantokokouksiin, pääharjoituksiin ja loppunäytökseen ja lopuksi pyysin osapuolia kuvaamaan kirjallisesti oppimiskokemuksiaan.

Tutkimus vahvistaa aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa saatua tulosta, että mediatyössä on vaikeaa yltää ammatilliseen autonomiaan. Tapa, jolla tuotanto organisoitiin, ei antanut audiovisuaalisille mediaosaajille mahdollisuutta tasa-arvoiseen yhteistyöhön eikä tarjonnut riittäviä oppimisen välineitä. Tuotantoon rekrytoitu yhteistyöyritys ja muut määräaikaiset työntekijät jäivät haavoittuvaan asemaan ja turvautuivat Yleisradion myötäilyyn.

Analyysin perusteella Yleisradion pitempiaikaiset mediaosaajat tunnistivat laajimmin innovatiivisen oppimiskulttuurin osa-alueita. Heistä ne, jotka toteuttivat vaativaa audiovisuaalista kerrontaa ja ilmaisua, korostivat pyrkivänsä yleisön tarpeiden palvelemiseen. Kehittävässä työntutkimuksessa ajatellaan, että tiimioppimisella pitää olla yhteinen kohde. Jatkossa yleisön kanssa toimiminen pitäisi nostaa yhteisluomisessa oppimisen yhteiseksi strategiseksi kohteeksi.

Avainsanat: yhteisluominen, jaettu oppiminen, innovatiivinen oppimiskulttuuri, nuorten tuotannot, monialustainen televisio


Co-creation as a Mode of Learning in Yle’s Youth Contents

According to the framework of organizational learning, the only way to renew the organization culture is shared learning in actual work situations. This means that the entire production staff needs to be engaged for innovation and creativity.

Yle’s Moves like Summeri -campaign, launched in 2022, combined dance reality and live event elements in TikTok, YouTube and Yle’s own platforms. A huge number of employees was brought together to make real time videos about young dance enthusiasts’ journey towards public group performances. The production team consisted of different audiovisual cultures and generations from Yle to a commercial production company. My case study investigates how co-creation actualized as a mode of learning in audiovisual work. After taking part in the production meetings, the main rehearsals, and the final show, I collected written reflections of learning from the production personnel.

As observed in earlier international research, media professionals often encounter difficulties in achieving professional autonomy in their work. In my case study, the different production partners had unequal positions in co-creation, and there was a lack of proper tools for reciprocal learning in audiovisual storytelling. Particularly, employees from collaborating commercial companies or others with fixed-term contracts attempted to conform to Yle due to their vulnerable position.

The analysis shows that Yle’s own committed staff identified the widest range of dimensions within the innovative learning culture. Some Yle professionals were primarily focused on meeting audience needs in audiovisual storytelling. According to the developmental work research, shared object is necessary for genuine team learning. In the future, engaging with the audience should be a strategic shared objective for the entire co-creative production team.

Keywords: co-creation, shared learning, innovative learning culture, youth contents, multi-platform television

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Rautkorpi, T. (2024). Yhteisluominen oppimisen muotona Yleisradion nuorten tuotannossa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 37(1), 73–93. https://doi.org/10.23994/lk.144523