Monialustaisen sisällöntuotannon aiheuttamat jännitteet tuotantokulttuurissa

Tapaus Uusi päivä

Kirjoittajat

  • Jenni Hokka Tampereen yliopisto

Abstrakti

Vuosina 2010–2018 esitetty Uusi päivä oli Ylen ensimmäisiä monialustaisia draamatuotantoja. Sarja brändättiin aluksi perhesarjaksi, mutta alusta alkaen sarjalla pyrittiin myös tuomaan Ylelle lisää nuoria katsojia. Tämän vuoksi sarjan sisältökokonaisuuteen kuului televisiodraaman ohella laajat nettisisällöt useissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, Snapchatissa, Spotifyssa ja Youtubessa. Tätä sosiaalisen median sisällöntuotantoa varten sarjalla oli oma nettitiimi.

Keväällä 2015 toteutettuun etnografiseen havainnointiin ja haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessani tuon esiin, kuinka monialustainen sisällöntuotanto vaati muutoksia totuttuihin tapoihin tehdä televisiodraamaa. Tuotantokulttuurin muutos ei kuitenkaan ollut yksinkertainen vaan tuotantoryhmän sisällä oli jännitteitä televisiodraamaan keskittyvien työntekijöiden ja transmediaaliseen kerrontaan pyrkivien työntekijöiden välillä. Tämä johtui pääosin kolmesta syystä: päivittäissarjatuotannon kireästä aikataulusta, nettisisältöä ja televisiosarjaa tekevien työntekijöiden organisatorisesta erillisyydestä sekä eri työntekijöiden työidentiteettien eroista.

Avainsanat: monialustainen sisällöntuotanto, tuotantokulttuuri, televisiodraama, Yle, Uusi päivä


The Tense Transformation from TV Production to Multiplatform Production: The Case of Uusi päivä Multiplatform Drama Serial

Uusi päivä [New Day], which aired from 2010 to 2018, was one of the Finnish Broadcasting Company Yle’s first multiplatform drama productions. The serial was initially branded as a serial for family audience, but from the very beginning the serial was also aimed to bring more teenage and young adult viewers to Yle. This is why it included extensive online content on several social media channels, such as Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Spotify and YouTube, and the serial even had a specialized online team.

Based on ethnographic observation and interviews conducted in spring 2015, this research highlights how multiplatform content production required changes in the usual ways of making television drama. The change in production culture was not simple, as there was tension within the production team between employees who focused on making television drama and those who wanted the serial to be more transmedial in its storytelling. This tension was mainly generated by three central aspects of production: the tight schedule of TV serial production, the organisational separation of employees producing online content or television serial, and differences in the work identities of different kinds of employees.

Keywords: multiplatform production, production culture, television drama, Yle, Uusi päivä

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Hokka, J. (2024). Monialustaisen sisällöntuotannon aiheuttamat jännitteet tuotantokulttuurissa: Tapaus Uusi päivä. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 37(1), 55–72. https://doi.org/10.23994/lk.144522