Vol 35 Nro 4 (2022): Suomalainen elokuva, modernisaatio ja digitaalinen tutkimus

					Näytä Vol 35 Nro 4 (2022): Suomalainen elokuva, modernisaatio ja digitaalinen tutkimus

Digitaaliset ihmistieteet ovat 2000-luvulla haastaneet kulttuurintutkimusta ja sen menetelmiä. Samalla ne ovat avanneet uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, kun digitoituja kulttuuriperintöaineistoja on voinut louhia ja analysoida uusin keinoin.

Lähikuva-lehden erikoisnumerossa käsitellään sitä, mitä koneellinen tutkimus voi tuoda elokuvan ja median tutkimukseen. Lehden artikkelit perustuvat Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017 (MoMaF) tehtyyn työhön.

Numeron 4/2022 vastaavat toimittajat: Tommi Römpötti ja Hannu Salmi

Julkaistu: 2022-12-21

Pääkirjoitus

Esseet

English summaries