Autoilukulttuuri modernisaation merkitsijänä suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1950- ja 1960-luvuilla

Kirjoittajat

  • Tommi Römpötti Turun yliopisto

Abstrakti

Liikenteen henkilöautoistuminen on modernisaatiokehityksen keskeinen merkitsijä. Suomessa autoilukulttuurin muovautumisen ja modernisoitumisen kannalta erityistä aikaa ovat 1950- ja 1960-luku, jolloin henkilöautojen määrä ja suhteellinen osuus kaikista ajoneuvoista kasvoivat ja autoilu muuttui paikasta toiseen kulkemisen ja kuljettamisen ohella elämäntavaksi.

Artikkelissa tarkastelen tapoja, joilla autoilukulttuuri näyttäytyy modernisaation merkitsijänä näytelmäelokuvissa vuosina 1950–1969. Tuolloin tuli ensi-iltaan 334 suomalaista näytelmäelokuvaa, joista 223 elokuvassa nähdään autoja. 1950-luvun elokuvista lähes kaksi kolmasosaa (138/210 elokuvaa) sisältää kohtauksia, joissa nähdään henkilöautoja. 1960-luvulla autoja nähdään elokuvissa suhteellisesti merkittävästi enemmän (85/114 elokuvaa).

Lähestyn elokuvissa nähtäviä autoja ja autoilukulttuuria suhteessa henkilöautokannan kehitykseen ja tekoajan ajankohtaisiin kysymyksiin liikenneonnettomuuksista, autojen ja hevosten suhteesta sekä autoista osana nuoruuden representaatiota. Todellisuuden näkökulmasta autoilukulttuurin ero vuosikymmenten välillä kiteytyy siihen, että 1950-luku on tuontirajoitusten ja 1960-luku niiden päättymisen vuosikymmen.

Modernisoituva liikenne näkyy elokuvissa autojen määrän kasvuna, teillä liikkuvien automerkkien monipuolistumisena sekä kerronnallisesti liikkuvasta autosta kuvattujen otosten määrän lisääntymisenä. Moderniin yhteiskuntaan elokuvat opastavat ja sopeuttavat katsojaa esittämällä auton dialogille otollisena tilana ja sijoittamalla kameran ja sen mukana katsojan liikkuvaan autoon. Erityisesti auton takapenkiltä nähtävien otosten lisääntyminen kertoo modernisaatiolle ominaisesta yksilöllisyyden korostumisesta sekä yksilökäsityksen muutoksesta, jossa arjen teknologisoituessa jaetun välineen korvaa yksityinen motorisoitu väline.

Avainsanat: suomalainen elokuva, 1950-luku, 1960-luku, autoilukulttuuri, modernisaatio


Car culture as a signifier of modernization in Finnish fiction films of the 1950s and 1960s

The increase in private-car use is the key sign of the modernization process. In Finland, the 1950s and 1960s were a special period in the development of car culture, because the number and relative share of private cars increased and, alongside transport and drives from A to B, motoring became a way of life.

In this article, I examine the ways in which car culture can be seen as a signifier of modernization in Finnish fiction films between 1950 and 1969. 1950s and 1960s saw the premiere of 334 Finnish fiction films, 223 of which feature cars. In the 1950s, almost two thirds of the films (138/210 films) contain scenes with cars, but in the 1960s, the relative number of these films is significantly higher (85/114 films).

I approach the cars and car culture represented in the films in relation to the development of cars on Finnish roads, some current issues of the time, such as road accidents, cars and horses on the road, and the car-related representation of youth. From a real-life perspective, the difference in car culture between the decades is crystallized by the fact that the 1950s is the decade of import restrictions and the 1960s the decade of their end.

In Finnish films of the 1950s and 1960s, the modernization of traffic is seen in the increasing number of cars, the diversification of car brands and narratively in the increasing number of shots seen from the moving car. By representing the car as a space for dialogue and placing the camera and the spectator in the moving car, the films guide the spectator to integrate into modern society. In particular, the proliferation of shots seen from the back seat of a car reflects the emphasis on individuality that characterizes modernization, in which the shared vehicle is replaced by a private one as everyday life becomes more technological.

Keywords: Finnish cinema, 1950s, 1960s, car culture, modernization

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Römpötti, T. (2022). Autoilukulttuuri modernisaation merkitsijänä suomalaisissa näytelmäelokuvissa 1950- ja 1960-luvuilla . Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 35(4), 19–40. https://doi.org/10.23994/lk.125667