Vol 35 Nro 3 (2022): Mediaväkivallan monet muodot

					Näytä Vol 35 Nro 3 (2022): Mediaväkivallan monet muodot

Väkivalta on ollut osa audiovisuaalista kulttuuria sen alkuajoista saakka. Samalla väkivallan representaatiot ovat herättäneet kuohuntaa, ja niiden vaikutuksista on syvään juurtuneita oletuksia.

Lähikuvan teemanumerossa audiovisuaalisten medioiden ja alustojen väkivaltaisia representaatioita ja diskursseja tarkastellaan eri kulmista. Tutkimusartikkeleissa ja näkökulmaesseissä keskitytään erityisesti väkivallan esittämisen tapoihin ja siihen, mitä eri tavoin esitetty mediaväkivalta tekee tai mitä sillä tehdään. Vaikka tarkasteltu väkivalta on pääsääntöisesti symbolista, se risteää teksteissä myös muiden väkivallan muotojen kanssa ja suhteutuu eri tavoin sekä rakenteelliseen että fyysiseen väkivaltaan.

Kirjoittajat tarkastelevat mediaväkivaltaa haavoittavana mutta myös korjaavana, väkivallan esittämisen konventioita haastavana. Tarkastellut mediat, aineistot ja alustat ovat moninaisia, ja niiden sisällöt vaihtelevat fiktiosta somen väkivaltaiseen vihapuheeseen.

Numeron 3/2022 vastaavat toimittajat: Aino-Kaisa Koistinen ja Heidi Kosonen

Julkaistu: 2022-09-21