Ehdota teemasektiota Mikaelin numeroon 18:2 (2025)

2023-12-01

Mikaelissa julkaistaan jatkossa myös vierailevien toimittajien toimittamia teemasektioita. Teemasektio sisältää vähintään kolme samaa aihetta käsittelevää artikkelia. Lisäksi teemasektiossa voi olla oma, sektion artikkelit yhteen nivova johdantoartikkeli, jonka teemasektion vierailevat toimittajat kirjoittavat. Teemasektioihin tulevien artikkeleiden kielet ovat suomi ja ruotsi.

Teemasektiota voi nyt ehdottaa Mikaelin numeroon 18:2, joka ilmestyy loppuvuodesta 2025. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi teemasektion sisällöllisestä toimittamisesta vastaavien henkilöiden affiliaatiot ja yhteystiedot sekä teemasektion nimi. Ehdotuksen tulee lisäksi sisältää kirjoituskutsu tai sektioon tulevien artikkeleiden otsikot sekä artikkeleiden toimitusaikataulu. Lähetä ehdotuksesi 31.3.2024 mennessä osoitteeseen mikael@sktl.fi