Tietoa julkaisusta

Mikael – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti on käännös- ja tulkkaustieteellinen vertaisarvioitu open access -julkaisu, jonka julkaisufoorumiluokitus on 1.

Mikael on kiinnostunut kääntämisestä ja tulkkauksesta niiden koko kirjossa, ja Mikaelissa julkaistavat kirjoitukset edustavat alan ajankohtaista, korkeatasoista tutkimusta.

Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Mikaelissa julkaistaan vertaisarvioimattomia artikkeleita (keskusteluartikkeleita, konferenssiraportteja, kirja-arvioita, lektioita ja muistokirjoituksia). Artikkelityyppien tarkemmat kuvaukset löydät täältä.

Vuosina 2007–2023 Mikael on ilmestynyt kerran vuodessa, mutta vuodesta 2024 alkaen julkaistaan kaksi numeroa vuodessa (ks. julkaisuaikataulu). Toinen numeroista pohjautuu vuotuiseen Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumiin, toinen on avoin numero suomen- ja ruotsinkielisille käännöstieteellisille artikkeleille.

Mikaelin tieteellisestä tasosta ja toimittamisesta vastaavat toimittajat ja toimitusneuvosto. Julkaisun kustantaja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) – Finlands översättar- och tolkförbund ry.

SKTL:n logo

Mikaelin historiaa

Lue lisää Mikaelin historiasta täältä.

Vertaisarviointi

Sekä KäTu-abstrakteilla että Mikael-käsikirjoituksilla on oma, vakiintunut arviointiprosessinsa. KäTu-abstraktien arviointiprosessi ja arviointikriteerit on kuvattu symposiumin sivuilla. Mikaelilla on omat  kirjoittajien ohjeet ja vertaisarvioijien ohjeet.  Vertaisarvioijat saavat arviointinsa tueksi lisäksi arviointilomakkeen.

Toimittajat päättävät käsikirjoitusten hyväksymisestä julkaisuprosessiin ja etsivät kullekin käsikirjoitukselle kaksi vertaisarvioijaa. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. Julkaisemisesta päättävät toimittajat arvioijien lausuntojen perusteella ja korjatun käsikirjoituksen nähtyään. Käsikirjoitus voidaan jättää julkaisematta myös arvioijien ehdottamien muokkausten jälkeen, ellei korjattu käsikirjoitus edelleenkään täytä tieteellisen artikkelin kriteerejä. Hylättyä käsikirjoitusta ei voi tarjota uudelleen seuraavaan numeroon.

Numerosta 17:1 alkaen Mikaelissa otetaan käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus; vertaisarviointiprosessi tai -periaatteet eivät kuitenkaan muutu. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

TSV:n vertaisarviointitunnus