Toimittajien ja toimitusneuvoston valinta

Toimittajat

Toimittajia on päätoimittajan lisäksi 3–4. He ovat pääosin väitelleitä ja edustavat KäTu-symposiumia järjestäviä korkeakouluja. Sekä toimitustyön tason ja jatkuvuuden varmistamiseksi että tehtävien kierrättämiseksi toimittajista vaihtuu yksi kerrallaan.

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston jäsenten tulee olla kansainvälisesti tunnettuja kääntämisen tai tulkkauksen tutkimuksen asiantuntijoita (professori, dosentti tai vastaava pätevyys). Toimitusneuvosto pyritään koostamaan niin, että neuvoston asiantuntemus edustaa mahdollisimman laajasti käännöstutkimuksen eri osa-alueita ja että mukana on edustaja jokaisesta KäTu-symposiumeja järjestävästä yliopistosta.

Toimitusneuvoston jäsenen kausi on kolmivuotinen. Vuoden 2015 - 2018 toimitusneuvoston kokoonpanosta päätettiin SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston piirissä, vuoden 2018 - 2021 toimitusneuvoston kokoamisessa konsultoitiin myös aiempaa toimitusneuvostoa.