Toimituskunta

Toimittajat

Marja Kivilehto, päätoimittaja, Tampereen yliopisto, marja.kivilehto at tuni.fi

Olli Philippe Lautenbacher, Helsingin yliopisto, olli-philippe.lautenbacher at helsinki.fi

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto, minna.ruokonen at uef.fi

Lena Segler-Heikkilä, Diakonia-ammattikorkeakoulu, lena.segler-heikkila at diak.fi

Laura Ivaska, Turun yliopisto, laura.ivaska at utu.fi (kirja-arviot)

Toimittajien tehtävät

Toimittajat lukevat kaikki Mikaeliin tarjottavat käsikirjoitukset ja päättävät, mitkä niistä voidaan lähettää vertaisarviointiin. Tämän jälkeen toimittajat

  1. hankkivat jokaiselle artikkelille kaksi arvioijaa
  2. toimittavat arvioijien palautteen kirjoittajille
  3. lukevat palautteen perusteella muokatut käsikirjoitukset ja pyytävät niihin tarvittaessa lisäkorjauksia
  4. huolehtivat valmiiden artikkelien taittamisesta ja julkaisusopimuksista
  5. laativat julkaisun esipuheen.

Vertaisarvioimattomien artikkelien osalta toimittajat päättävät, voidaanko käsikirjoitus julkaista, ja antavat palautetta ja muokkausehdotuksia. Tämän jälkeen toimitustyö jatkuu yllä kuvatulla tavalla (vaiheet 3–5).

Toimittajat eivät vastaa artikkelien kieliasusta, vaan vastuu siitä on kirjoittajilla.

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä, jota toimittajat voivat konsultoida ja jolta he voivat pyytää ehdotuksia vertaisarvioijiksi. Toimituskunnan jäseniä voidaan myös pyytää arvioimaan Mikaeliin tarjottuja käsikirjoituksia.

Julkaisua koskeviin kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti toimittajat.

Toimitusneuvoston jäsenet (1.8.2021 - 31.7.2024)

Sirkku Aaltonen, Vaasan yliopisto

Pekka Kujamäki, Karl-Franzens-Universität

Hans Landqvist, Göteborgin yliopisto

Mikhail Mikhailov, Tampereen yliopisto

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

Liisa Tiittula, Helsingin yliopisto

Toimittajien ja toimitusneuvoston valintaperiaatteet

Toimittajien ja toimitusneuvoston valintaperiaatteet on kuvattu täällä.

Aikaisempien toimitusneuvostojen jäsenet löydät täältä.