Kirjoituskutsu

Numero 1

Mikaelin numeroon 1 voi tarjota KäTu-symposiumiin hyväksyttyihin esitelmiin, postereihin tai työpajoihin perustuvia vertaisarvioituja tai vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita, jotka on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kieli voi olla muu kuin abstraktin, esitelmän tai työpajan kieli, mutta muiden kielten kuin suomen, ruotsin tai englannin käytöstä pyydetään tiedustelemaan toimittajilta.

Artikkeleiden pituus on 35 000–42 000 merkkiä (plenaariesitelmiin perustuvat artikkelit enintään 62 000 merkkiä).

Numero 2

Mikaelin numeroon 2 voi tarjota vertaisarvioituja tai vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita, jotka on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeleiden pituus on 35 000–42 000 merkkiä.

Molemmat numerot

Lisäksi molempiin numeroihin voi tarjota keskustelupuheenvuoroja, muistokirjoituksia ja väitöslektioita sekä konferenssiraportteja ja kirja-arvioita. Näiden tekstien pituus on 5 000–15 000 merkkiä, ja niiden kieli on suomi, ruotsi tai englanti. Päällekkäisyyksien välttämiseksi konferenssiraporttien tai kirja-arvioiden kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä toimittajiin (mikael@sktl.fi) ennen käsikirjoituksen tarjoamista.

Aikataulu

Numeroiden aikataulu (käsikirjoitusten jättö, ilmoitus hyväksymisestä vertaisarviointiin jne.) on ilmoitettu täällä.

Ohjeita kirjoittajille

Pyydämme sinua perehtymään artikkelityyppien kuvauksiin ja kirjoitusohjeisiin.   

Jätä käsikirjoituksesi osoitteessa https://journal.fi/mikael/about/submissions. Artikkelin lähettäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista ja kirjautumista journal.fi-alustalle. Jos olet aiemmin luonut käyttäjätunnuksen lähettääksesi artikkelin johonkin muuhun journal.fi-alustalle toimivaan lehteen, voit käyttää samaa tunnusta myös Mikaelissa. 

Ehdotukset teemaosastoiksi

Mikaelin numerossa 2 julkaistaan jatkossa myös vierailevien toimittajien toimittamia teemaosastoja. Teemaosasto sisältää vähintään kolme samaa aihetta käsittelevää artikkelia. Lisäksi teemaosastossa voi olla oma, osaston artikkelit yhteen nivova johdantoartikkeli, jonka teemasektion vierailevat toimittajat kirjoittavat. Teemaosastoihin tulevien artikkeleiden kielet ovat vierailevien toimittajien päätettävissä.

Ehdotukset seuraavan vuoden numeron 2 teemaosastoksi tulee tehdä viimeistään 31.3. mennessä (mikael@sktl.fi). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi osaston sisällöllisestä toimittamisesta vastaavien henkilöiden affiliaatiot ja yhteystiedot sekä osaston nimi. Ehdotuksen tulee lisäksi sisältää kirjoituskutsu tai osastoon tulevien artikkeleiden otsikot sekä artikkeleiden toimitusaikataulu.