Kirjoituskutsu

Tältä sivulta löydät ajantasaisen kirjoituskutsun.

Mikael 17:2 – kirjoituskutsu

Yleinen kirjoituskutsu

Mikaelin vuoden 2024 toiseen numeroon (17:2) voi nyt tarjota vertaisarvioituja tai vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita, jotka on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeleiden pituus on 35 000–42 000 merkkiä. Artikkelien määräpäivä on 14.4.2024.

Mikaeliin 17:2 voi tarjota myös keskustelupuheenvuoroja, muistokirjoituksia ja väitöslektioita sekä konferenssiraportteja ja kirja-arvioita. Näiden tekstien pituus on 5 000–15 000 merkkiä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi konferenssiraporttien tai kirja-arvioiden kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä toimittajiin (mikael@sktl.fi) ennen käsikirjoituksen tarjoamista.

Teemasektio suomalaisen kääntäjänkoulutuksen historiasta

Mikaelin numerossa 17:2 julkaistaan myös teemasektio suomalaisen kääntäjä- ja tulkkikoulutuksen historiasta. Siihen toivotaan esimerkiksi kouluttajien muistoja ja opiskelijoiden kokemuksia sekä yksittäisten oppiaineiden tai kokonaisten kääntäjäkoulutuslaitosten ja instituuttien lyhyitä historiikkeja.

Käsikirjoitusta voi tarjota vertaisarvioitavien tai vertaisarvioimattomien kirjoitusten luokkaan. Käsikirjoitusten kieli on suomi tai ruotsi ja pituus 35 000–42 000 merkkiä. Artikkelien määräpäivä on 14.4.2024.

Lue lisää teemasektion kirjoituskutsusta (PDF).

Mikaelin 17:2 aikataulu

Sekä yleisen kirjoituskutsun että teemasektion aikataulu on seuraava:

  • Käsikirjoitusten jättö: 14.4.2024
  • Ilmoitus käsikirjoituksen hyväksymisestä vertaisarviointiin: toukokuu 2024
  • Palaute käsikirjoituksesta kirjoittajille (vertaisarviointilausunnot tai toimittajien palaute): elokuun 2024 loppuun mennessä
  • Käsikirjoituksen muokkaus: syys-lokakuu 2024
  • Päätös hyväksymisestä: marraskuu 2024
  • Numeron julkaisu: joulukuussa 2024

Ohjeita kirjoittajille

Pyydämme sinua perehtymään artikkelityyppien kuvauksiin ja kirjoitusohjeisiin.   

Jätä käsikirjoituksesi osoitteessa https://journal.fi/mikael/about/submissions. Artikkelin lähettäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista ja kirjautumista journal.fi-alustalle. Jos olet aiemmin luonut käyttäjätunnuksen lähettääksesi artikkelin johonkin muuhun journal.fi-alustalle toimivaan lehteen, voit käyttää samaa tunnusta myös Mikaelissa. 

Ehdota teemasektiota Mikaelin numeroon 18:2 (2025)

Mikaelissa julkaistaan jatkossa myös vierailevien toimittajien toimittamia teemasektioita. Teemasektio sisältää vähintään kolme samaa aihetta käsittelevää artikkelia. Lisäksi teemasektiossa voi olla oma, sektion artikkelit yhteen nivova johdantoartikkeli, jonka teemasektion vierailevat toimittajat kirjoittavat. Teemasektioihin tulevien artikkeleiden kielet ovat suomi ja ruotsi.

Teemasektiota voi nyt ehdottaa Mikaelin numeroon 18:2, joka ilmestyy loppuvuodesta 2025. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi teemasektion sisällöllisestä toimittamisesta vastaavien henkilöiden affiliaatiot ja yhteystiedot sekä teemasektion nimi. Ehdotuksen tulee lisäksi sisältää kirjoituskutsu tai sektioon tulevien artikkeleiden otsikot sekä artikkeleiden toimitusaikataulu. Lähetä ehdotuksesi 31.3.2024 mennessä osoitteeseen mikael@sktl.fi