Ett judiskt kristet arv

Authors

  • Tage Kurtén Åbo Akademi University

Keywords:

Avivah Gottlieb Zornberg, judisk-kristna relationer, Hebreiska bibeln

Abstract

Recension av Caterina Stenius, ”Sanningen är alltid större. En essä på sju famnars djup” (Vasa: Förlaget Scriptum, 2022). 

How to Cite

Kurtén, T. (2023). Ett judiskt kristet arv. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 34(1), 131–133. https://doi.org/10.30752/nj.129059