Judarnas plats i Göteborg

Authors

Keywords:

Jewish history in Sweden, Jews in Gothenburg

Abstract

Review of Pia Lindqvist (red.): Plats i staden: Göteborgs judiska artonhundratal. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2023. 

How to Cite

Hammarström, P. (2024). Judarnas plats i Göteborg. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 35(1), 149–152. https://doi.org/10.30752/nj.142837