Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1986–1988 / Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1986–1988

Authors

  • Björn Dahla The Donner Institute
  • Nils Martola

Abstract

Bibliografin sammanställdes av FM Björn Dahla inom ramen för den bibliografiska verksamhet som bedrivs i Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo. TD Nils Martola kompletterade bibliografin och genomförde klassifikationen i enlighet med det klassifikationssystem som används i Institutum Judaicum Aboense, och vilken är en tillämpning av David H. Elazar & Daniel J. Elazars A classification system for libraries of Judaica (2 uppl. 1979).]

[The bibliography was compiled by FM Björn Dahla in the course of the bibliographical activity carried on in the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History in Åbo. TD Nils Martola completed the bibliography, and carried through the classification in accordance with the system used in Institutum Judaicum Aboense, and which is an application of David H. Elazar & Daniel J. Elazar's A classification system for libraries of Judaica (2nd ed. 1979).]

Section
Documents

Published

1989-09-01

How to Cite

Dahla, B., & Martola, N. (1989). Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1986–1988 / Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1986–1988. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 10(2), 128–139. https://doi.org/10.30752/nj.84323