Toimituskunta

Toimituskunnan puheenjohtaja

KS Haminan piispa Sergei, piispa.sergei@ort.fi

Päätoimittaja

Maria Takala-Roszczenko, TT, FM, apulaisprofessori (tenure track), Itä-Suomen yliopisto, maria.takala@uef.fi

Toimitussihteeri

Talvikki Ahonen, YTT, uskontotieteen tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, talvikki.ahonen@helsinki.fi

Toimituskunta

Andreas Bergman, TT, Helsingin yliopisto

Harri Huovinen, TT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto

Pekka Metso, TT, professori, Itä-Suomen yliopisto

Maija Penttilä, TT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Ulla Tervahauta, TT, Helsingin yliopisto

Rovasti Teemu Toivonen, TM, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto