Ilmoitukset

 • Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63

  2023-06-08

  Suomen ortodoksinen kirkko sai autonomisen aseman vuonna 1923. Vuonna 2023 tästä tulee kuluneeksi sata vuotta. Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 63. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka liittyvät autonomisen aseman vahvistaneen Tomos-asiakirjan syntyvaiheisiin ja merkitykseen Suomen paikallisessa ortodoksisessa kirkossa. Haluamme myös huomioida Ukrainassa keväällä 2022 syttyneen sodan vaikutukset ortodoksisten paikalliskirkkojen tilanteeseen ja kirkkojen välisiin suhteisiin.

  *****

  Den finska ortodoxa kyrkan fick autonom status 1923. År 2023 kommer det att ha gått hundra år. I den 63:e upplagan av journalen Ortodoksia inbjuder vi särskilt skrifter som behandlar ursprunget och betydelsen av det Tomos-dokumentet som förstärkte den lokala ortodoxa kyrkans autonoma status i Finland. Vi vill också ta hänsyn till effekterna av kriget i Ukraina våren 2022 med tanke på situationen för lokala ortodoxa kyrkor och relationerna mellan kyrkorna.

  Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63