Yhteystiedot

Ortodoksia
Teologian osasto / School of Theology
Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland
PL 111, 80101 Joensuu / P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu
Finland

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Maria Takala-Roszczenko
Itä-Suomen yliopisto

Tuen yhteyshenkilö

Talvikki Ahonen