Ilmoitukset

Uusin numero

Vol 63 (2023): Ortodoksia
					Näytä Vol 63 (2023): Ortodoksia

Teema: Suomen ortodoksinen kirkko 100 vuotta

Julkaisijat

Ortodoksisten Pappien Liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ortodoksisen teologian koulutusohjelma yhteistyössä Karjalan Teologisen Seuran kanssa

Toimituskunta 

Piispa Sergei, toimituskunnan puheenjohtaja, Maria Takala-Roszczenko, päätoimittaja, Talvikki Ahonen, toimitussihteeri, Johan Bastubacka, Harri Huovinen, Pekka Metso, Teemu Toivonen, Ulla Tervahauta

Taitto Essi Mäkelä

Numeron julkaisua on tukenut Suomen tiedekustantajien liitto ry.

Julkaistu: 2023-12-08

Koko numero

Toimittajalta

Esipuhe

In memoriam

Tietoa kirjoittajista

Näytä kaikki numerot