Tietoa julkaisusta

Ortodoksia on ortodoksisen kirkon teologiaan, kulttuuriin ja perinteisiin keskittyvä akateeminen aikakauskirja. Se ottaa vastaan teologian, historian ja taiteen aloihin keskittyviä tutkimusartikkeleita, katsaus- ja puheenvuoroartikkeleita ajankohtaisista kysymyksistä, uusimman akateemisen tutkimuksen esittelyjä, kirja-arvosteluja ja Suomen ortodoksisen kirkon ja tutkimuksen piirissä toimineiden muistokirjoituksia. 

Ortodoksia on ainoa akateemisesti profiloitunut ortodoksisen teologian julkaisu Suomessa. Se on myös yksi maamme vanhimmista teologisista aikakauskirjoista. Ensimmäinen Ortodoksia ilmestyi vuonna 1933.

Ortodoksia julkaisee yhden numeron vuosittain. Julkaisu on perinteisesti tapahtunut Ortodoksisten Pappien Liiton syyspäivien (26.9.) yhteydessä.

Vuodesta 2016 alkaen Ortodoksia on ilmestynyt painettuna (ISSN 0355-5690) sekä avoimesti saatavana rinnakkaisjulkaisuna verkossa. Painettua julkaisua myy Tiedekirja. Ortodoksia on käyttänyt vuodesta 2018 alkaen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta. Ortodoksia on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1 (2018). 

Julkaisun kieli

Ortodoksian pääasiallinen julkaisukieli on suomi, mutta se julkaisee myös ruotsiksi ja englanniksi kirjoitettuja artikkeleita.

Vertaisarviointi

Ortodoksiaan voi tarjota käsikirjoituksia, joita ei ole tarjottu julkaistavaksi tai julkaistu muualla, ellei toimituskunnan kanssa ole sovittu toisin. Käsikirjoituksen ottamisesta arviointi- ja julkaisuprosessiin päättää toimituskunta. Ellei käsikirjoitus noudata kirjoittajaohjeita, se lähetetään takaisin kirjoittajalle korjattavaksi.

Vertaisarvioitaviksi lähetetyt artikkelit käyvät läpi anonyymin (ns. kaksoissokko) arvioinnin. Kaksi artikkelin alan asiantuntijaa kutsutaan arvioimaan käsikirjoituksen tieteellistä tasoa. Arvioijat ovat väitelleitä tutkijoita tai muita tutkimusalan asiantuntijoita, jotka eivät kuulu toimituskuntaan eivätkä ole kirjoittajan lähipiirissä tai kollegoja.

Arvioinnissa tarkastellaan käsikirjoituksen aineiston kattavuutta, teoreettisen taustan hallitsemista, tutkimuksen toteutuksen ja analyysin luotettavuutta sekä tutkimustehtävän ja tulosten uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen. Arvioijat lähettävät kirjalliset arvionsa julkaisualustalla tai sähköpostitse toimituskunnalle ehdottaen käsikirjoituksen hyväksymistä sellaisenaan, merkittävin tai pienin korjauksin, uutta arviointikierrosta edellyttävänä, tai sen hylkäämistä. Mikäli arvioinnit poikkeavat toisistaan merkittävästi, toimituskunta kutsuu kolmannen arvioijan. Vertaisarviointiprosessi kestää noin 3–5 kuukautta.

Toimituskunta lähettää anonyymit kirjalliset arviot, mahdollisesti omilla huomioillaan täydennettyinä, käsikirjoituksen laatijalle/laatijoille. Kirjoittajan odotetaan korjaavan käsikirjoitustaan arvioiden ja toimituskunnan kommenttien perusteella. Kirjoittajan odotetaan merkitsevän ylös tehdyt korjaukset joko erilliseen dokumenttiin tai itse käsikirjoitukseen ja lataavan korjatun käsikirjoituksen ja korjauslistan julkaisualustalle. Tarvittaessa käynnistetään toinen arviointikierros. Lopullisen päätöksen käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaistavaksi tekee toimituskunta.

Arviointiprosessin dokumentaatiota säilytetään julkaisun toimitusalustalla Journal.fi-palvelussa 15 vuoden ajan.

Avoin julkaisu, lisenssi ja tekijänoikeudet

Ortodoksia on luettavissa avoimesti ja maksutta. Kirjoittajilta ei myöskään peritä julkaisuun liittyviä maksuja. Käyttäjät voivat lukea, ladata, kopioida, jakaa ja tulostaa sen sisältöä rajoituksetta laillisiin tarkoituksiin ilman julkaisijalta tai kirjoittajalta pyydettävää erillistä lupaa. Ortodoksian julkaisu noudattaa Creative Commons Attribution 4.0 kansainvälistä lisenssiä. Kirjoittaja säilyttää täydet tekijänoikeudet omaan käsikirjoitukseensa.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Ortodoksia on sitoutunut edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja edellyttää kirjoittajiensa ja arvioijensa huolellista paneutumista tutkimuseettisiin periaatteisiin julkaisuprosessissa.