Suomen luterilaisen kirkon oppineuvottelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa ja sota Ukrainassa

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.61560/ortodoksia.136078

Avainsanat:

Ukraina, Oppineuvottelut, Venäjän ortodoksinen kirkko, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Sota

Abstrakti

Artikkeli käsittelee sitä, miten Ukraina ja sota Ukrainassa ovat olleet esillä ja vaikuttaneet oppineuvotteluihin Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon (VOK) välillä. Vaikka oppineuvotteluissa on vältetty akuuttien poliittisten ja kirkkopoliittisten teemojen konkreettista käsittelyä, ovat maailman tapahtumat vaikuttaneet neuvotteluihin aina niiden kontekstina. Ukraina ja sen ortodoksisuudessa tapahtuneet muutokset ovat olleet yksi merkittävimmistä ulkoisista seikoista, jotka ovat vuosikymmenten saatossa heijastuneet oppineuvotteluihin. Mikä merkitys Ukrainalla on ollut oppineuvotteluille? Miten Venäjän sota Ukrainassa on vaikuttanut oppineuvotteluihin ja yhteydenpitoon kirkkojen välillä?

Artikkelissa käsittelen ensiksi Suomen luterilaisen kirkon pyrkimyksiä käydä oppineuvotteluja 2010-luvulla. Seuraavaksi tarkastelen miten Ukraina on otettu neuvotteluissa huomioon 1990-luvulta eteenpäin. Kolmanneksi selvitän miten vuonna 2022 alkanut Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut Suomen luterilaisen kirkon suhtautumiseen VOK:on.

Lähdeviitteet

Gaufman, Elizaveta (2019). Come all ye faithful to the Russian World. Teoksessa Elizabeth Clark & Dmytro Vovk (eds.), Religion during the Russian Ukrainian Conflict. London: Routledge. 54–68. https://doi.org/10.4324/9780429288463-4

Hurskainen, Heta (2013). Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland 1970-2008. Diss. Itä-Suomen yliopisto. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 67. Helsinki: Luther-Agricola Society.

Hurskainen, Heta (2016). Mistä keskustellaan ja millä tavalla? Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelujen päättyminen ekumeenisen metodin näkökulmasta. Teologinen Aikakauskirja 121:4, 322–336.

Hurskainen, Heta & Laitila, Teuvo (2023). Ukraina on meidän! Kirkot ja politiikka Ukrainan ja Venäjän suhteissa. Gaudeamus: Helsinki.

Karttunen, Tomi (2016). Oikeutetun erilaisuuden rajoja etsimässä: Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelujen keskeytymisen arviointia. Teologinen Aikakauskirja 121: 4, 306–321.

Korniichuk, Julia (2022). Negotiating the right for external relations: the case of orthodox community in Ukraine. Politikologija religije 16:2, 313–333. https://doi.org/10.54561/prj1602313k

Krawchuk, Andrii (2020). The Orthodox Church of Ukraine on the inert-Orthodox Agenda at Amman: the dynamics of ecclesiastical recognition. Canadian Slavonic Papers 62:3–4, 463–476.

Laitila, Teuvo (2024, tulossa). Fighting for Freedom of Religion, or Human Rights, or Ukrainian Nationalism? Varieties of Verbal Resistance and Ecumenism in Fr. Vasyl Romanyuk’s Appeals to Soviet and Western Powers. Teoksessa Heta Hurskainen & Teuvo Laitila (toim.), Churches in Contact and Collision: Multiple Ways of Ukrainian and Russian Churches. Paderborn: Brill.

Rantsya, Ihor (2021). The Canonical Territory Concept and the Eastern Catholic Churches: Challenges on the Ukrainian Example. Teoksessa Vladimir Latinovic & Anastacia K. Wooden (eds.), Stolen churches or bridges to Orthodoxy? Volume 2: Ecumenical and practical perspectives on the Orthodox and Eastern Catholic dialogue. Cham (Switzerland): Palgrave Macmillan, 201–220. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55458-3_12

Reseptio (2008). Reseptio: Kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain tiedotuslehti 1/2008. Helsinki: Kirkkohallitus.

Shlikhta, Natalia (2016). Eastern Christian churches between state and society. An overview of the religious landscape in Ukraine (1989–2014). Kyiv-Mohyla Humanities Journal 3, 123–142. https://doi.org/10.18523/kmhj73945.2016-3.123-142

Stoeckl, Kristina (2014). The Russian Orthodox Church and Human Rights. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1145468

Stoeckl, Kristina (2023). Traditional values, family, homeschooling: Russia and the Russian Orthodox Church. International Journal of Constitutional Law 21:1, 224–242. https://doi.org/10.1093/icon/moad026

Stoeckl, Kristina & Uzlaner, Dmitry (2022). The Moralist International: Russia in the Global Culture Wars. Fordham University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv307fh49.9. Katsottu 25.8.2023. https://doi.org/10.2307/j.ctv307fh49.9

Suslov, Mikhail (2014). ’Holy Rus’: The geopolitical imagination in the contemporary Russian Orthodox Church. Russian Politics & Law 52:3, 67–86. https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940520303

Suslov, Mikhail (2016). The Russian Orthodox Church and the crisis in Ukraine. Teoksessa Andrii Krawchuk & Thomas Bremer (toim.), Churches in the Ukrainian Crisis. Palgrave Macmillan, 133–162. https://doi.org/10.1007/978-3-319-34144-6_7

Tuomi, Marita (2022). Rauhaa ja politiikkaa: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon käsitykset rauhasta kirkkojen oppineuvotteluissa 1970–1986 ja 1995. Diss. Itä-Suomen yliopisto. Dissertations in Education, Humanities, and Theology 191. Joensuu: University of Eastern Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4700-0. Katsottu 23.8.2023.

Turunen, Maija (2006). Ortodoksinen kirkko Venäjällä. Idäntutkimus 1/2006. 48–61.

Wanner, Catherine (2022). Everyday religiosity and the politics of belonging in Ukraine. Ithaca: Cornell University Press. https://doi.org/10.1515/9781501764967

Wanner, Catherine & Yelensky, Viktor (2019). Religion and the cultural geography of Ukraine. Teoksessa Ulrich Schmid & Oksana Myshlovska (eds.), Regionalism without regions. Reconceptualizing Ukraine’s heterogenity. Budapest: Central European University Press, 247–296. https://doi.org/10.1515/9789633863114-010

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-08

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit