Kirjoittajakutsu: Ortodoksian vuosikirja 64 (2024)

2023-06-20

Ortodoksisuus ja sukupuolisuus 

Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 64. vuosikertaan kirjoituksia, jotka käsittelevät laajasti ymmärrettynä sukupuolia ja sukupuolisuutta käsitteleviä aiheita. Numeron tekstin voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia teemoja: 

  • Sukupuoli ja eletty uskonnollisuus 
  • Sukupuolten moninaiset roolit kirkossa 
  • Nais- tai mieskuvat kirkollisessa traditiossa  
  • Naisten diakonaatti 
  • Seksuaaliteologia 
  • Sukupuoliroolit perheessä ja uskonnollisessa kasvatuksessa 

Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustan kautta viimeistään 1.1.2024.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2024. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (https://journal.fi/ortodoksia). Lisätietoja antaa päätoimittaja Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi).