Call for ecclesial recognition of Bishop George Arthur Gatungu Gathuna. The founding father of the African Orthodox Church of Kenya

Kirjoittajat

  • Evangelos Thiani

Avainsanat:

Afrikan ortodoksinen kirkko, Kenia

Abstrakti

Piispa George Arthur Gatungu Gathunan kirkollisen tunnustamisen kysymys. Kenian afrikkalaisen ortodoksisen kirkon perustaja.

Useimmat itsenäiset tai riippumattomat afrikkalaiset kirkot syntyivät, kun afrikkalaiset alkoivat johtaa itse perustamiaan kirkkoja kapinoituaan ensin lähetyssaarnaajia vastaan. Näissä kirkoissa ei alkuun ollut pappeja, ja vihkimyksien järjestäminen vaati ponnisteluja. Itsenäisten kirkkojen ensimmäisillä papeilla oli runsaasti työtä, ja kirkkojen menestyminen oli riippuvainen heidän onnistumisestaan. Skotlantilaisten lähetyssaarnaajien johtamasta Keski-Kenian kirkosta irtaantunut ryhmä perusti Kenian afrikkalaisen ortodoksisen kirkon vuonna 1929. Arthur Gatungu Gathuna (sittemmin piispa George) oli Kenian kirkon ensimmäinen pappi. Ortodoksisessa perinteessä monia kirkkojen perustajia kunnioitetaan pyhinä. Heitä nimitetään sen alueen apostoleiksi tai valistajiksi, jonne he toivat kristinuskon. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut niiden henkilöiden kohdalla, jotka olivat osallisina ortodoksisuuden tuomiseen Itä-Afrikkaan. Tässä artikkelissa paneudutaan Kenian piispan George A.G. Gathunan toimintaan Kenian ortodoksisen kirkon synnyssä ja muotoutumisessa – elämänvaiheisiin, hengellisyyteen, kiistoihin ja lähetystyöhön sekä hänen työnsä perintöön. Artikkelissa arvioidaan hänen kirkollisen tunnustamisensa perusteita. Piispa George oli keskeinen toimija kanonisen ortodoksisen kirkon perustamisessa ja kehittämisessä Keniassa. Aleksandrian patriarkaatti ei kuitenkaan ole osoittanut häntä kohtaan erityistä kunnioitusta tai ryhtynyt toimiin hänen kanonisoimisekseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-09-23

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit