Liturgia sosiaalisessa mediassa koettuna:

Raportti suoratoistettuihin jumalanpalveluksiin osallistujien kokemuksista koronapandemian ajalta

Kirjoittajat

Avainsanat:

korona, pandemia, jumalanpalvelus, sosiaalinen media, kokemus, Covid-19

Kirjoittajan esittely

Maria Takala-Roszczenko, Itä-Suomen yliopisto

Kirkkomusiikin yliopistotutkija (tenure track)

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Lähdeviitteet

Arkkipiispan asettaman työryhmän ohjeet 2020. Suomen ortodoksinen kirkko. 17.3.2020. https://ort.fi/uutishuone/ 2020-03-

/arkkipiispan-asettaman-tyoryhman-ohjeet. Katsottu 11.12.2020.

Ahonen, Talvikki, Koponen, Ari, Metso, Pekka ja Punkki, Mikko 2020. Lähentymistä ja etääntymistä korona-aikaan. Selvitys Suomen ortodoksisen kirkon striimattuihin jumalanpalveluksiin ja poikkeusjärjestelyin toimitettuihin sakramentteihin osallistumisesta keväällä ja kesällä 2020. https:// www.ort.fi/uutishuone/2020-11-24/lahentymista-ja-etaantymista-korona- aikaan. Katsottu 25.11.2020.

Ahonen, Talvikki, Mikkola, Sini, Kallatsa, Laura, ja Metso, Pekka 2022. ’Sacrament of (Be)longing’: Analysis of Finnish Lutheran and Orthodox Christian Eucharistic Practices amid Absence and Estrangement. – Exchange51, 39–60. https://doi.org/10.1163/1572543X-20221618Emojipedihattps://emojipedia.org/folded-hands/. Katsottu 16.9.2022.

Luchenko, Ksenia 2021. Цифровизация богослужебных практик в период пандемии коронавируса в контексте медиатизации православия. – Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 39:1, 39–57. https://doi.org/10.22394/2073-7203- 2021-39-1-39-57

Metso, Pekka ja Ahonen, Talvikki 2022. Osallistujia ja katselijoita. Kokemukset Suomen ortodoksisen kirkon striimattuihin jumalanpalveluksiin ja poikkeusjärjestelyin toimitettuun ehtoolliseen osallistumisesta. Teologinen Aikakauskirja 127:02, 171–188.

Metso, Pekka, Kallatsa, Laura, Mikkola, Sini ja Ahonen, Talvikki 2021. Kokemukset hengellisestä yhteydestä ja hengellisyyden muutoksesta koronapandemian aikana Suomen ortodoksisessa ja evankelis-luterilaisessa kirkossa. Diakonian tutkimus 2, 55–76. https://doi.org/10.37448/dt.109489

Punkki, Mikko, Koponen, Ari, Metso, Pekka ja Ahonen, Talvikki 2021. Yhteydessä erilliset: Selvitys koronaepidemian vaikutuksista Helsingin ortodoksisen hiippakunnan jäsenten kokemuksiin jumalanpalveluselämästä. Helsinki: Helsingin ortodoksinen metropoliittakunta.

Takala-Roszczenko, Maria 2021. Kirkkokuorolaiset ja koronapandemia keväällä 2020: Raportti ortodoksisille kirkkokuoroille suunnatusta kyselystä. Ortodoksia 61, 100–119.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-08

Numero

Osasto

Puheenvuorot ja katsaukset