Mirroring the Majority?

The Legal Understanding on Finnish Orthodoxy and the 1923 Tomos in terms of the 1925 Government Decree

Kirjoittajat

  • Johan Bastubacka

DOI:

https://doi.org/10.61560/ortodoksia.135948

Avainsanat:

Suomen ortodoksinen kirkko, Tomos, paikalliskirkko, lainsäädäntö

Abstrakti

Enemmistön peilikuva? Oikeudellinen käsitys suomalaisesta ortodoksisuudesta: vuoden 1923 tomos ja 1925 hallituksen asetus

Keskityn tässä artikkelissa tutkimaan niitä vuoden 1923 patriarkaalisen tomos- dokumentin lainsäädännöllisiä vaikutuksia ja tulkintoja, jotka olivat keskeisessä roolissa ortodoksisuuden integroimisessa osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Vuoden 1925 hallituksen asetus oli ensimmäinen Suomen ortodokseja koskevista asetuksista, jossa säädettiin kyseisestä vähemmistöstä laajasti uusissa (erityisesti 1923 tomoksen jälkeisissä) olosuhteissa. Asetuksessa säädettiin mm. itsenäisen Suomen valtiovallan päätäntävallasta suhteessa vähemmistöön, patriarkaatin muutoksen vaikutuksista ja tomos-dokumentissa esitettyjen määräysten toteuttamisesta. Tässä artikkelissa tutkimuskohteenani on, miten Arkkihiippakunnan muuttuminen kansalliseksi vähemmistövaltiokirkoksi ilmeni sekä vuoden 1925 asetuksessa että vuoden 1923 tomos-dokumentissa ja näiden suhteessa toisiinsa.Tarkastelen myös toteutuneen lainsäädännön historiallisia edellytyksiä.

Lainsäädännössä ortodoksiset erityispiirteet säilytettiin, ja niitä tietyssä määrin jopa suojeltiin ja korostettiin. Tämä näkyi oikeudellisissa säädöksissä ja myösSuomen ortodoksisen yhteisön tulkinnassa. Monimutkaisten prosessien myötä rajat alkoivat sulautua: ortodoksinen paikalliskirkko kävi läpi kansallistamisen prosessin, samalla kun Suomen valtio liittyi ortodoksisen kanonisen lain periaatteisiin ja organisatorisiin kehyksiin. Tämän artikkelin löydökset korostavat edelleen alan uuden, jatkuvan tutkimuksen tarvetta.

Lähdeviitteet

Anderson, Benedict (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London & New York: Verso.

Arffman, Kaarlo (2009). Mitä oli luterilaisuus? Johdatus kadonneeseen eurooppalaiseen kristinuskon tulkintaan. Helsinki: Gaudeamus University Press.

Autio, Veli-Matti (1998). Setälä, Emil Nestor. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/500. Katsottu 14.5.2023.

Felmy, Karl Christian (1980). Autokephalie. In Theologische Realenzyklopädie. Band V. Berlin & New York: De Gruyter, 1–4.

Florovski, Georges (2009). Venäläisen teologian tiet II. Suomentanut Irmeli Talasjoki. Heinävesi: Valamon luostari.

Fontana, Benedetto (1993). Hegemony and Power: On the Relation between Gramsci and Machiavelli. University of Minnesota Press.

Francis, Mark, R. (2000). Sakramenttiteologia. In Modernin teologian ensyklopedia. Ed. Alister E. McGrath. Helsinki: Kirjapaja, 732–740.

Frilander, Timo (1995). Valtiovalta, venäläiset ja kalenterikysymys 1917–1923. Ortodoksia 44. Jyväskylä, 56–84.

Frilander, Timo (1997). Ajanlaskukysymys ja Suomen kansallistuva ortodoksinen kirkko 1923–1927. Ortodoksia 46. Jyväskylä, 80–103.

Hackel, Sergei (2006). Diaspora problems of the Russian emigration. In The Cambridge History of Christianity, Vol. 5, Eastern Christianity. Ed. Michael Angold. Cambridge: Cambridge University Press, 539–557.

Hackel, Sergei (1999). Russian Orthodox Church Abroad. In The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Ed. Ken Parry. Oxford: Blackwell, 429–430.

Hauptmann, Peter & Stricker, Gerd (1988). Die Orthodoxe Kirche in Russland: Dokumente ihrer Geschichte (860-1980). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hussey, J. M. (1970). The Byzantine World. London: Hutchinson University Library.

Inkinen, Antti (1949). Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan oikeudellisen aseman viimeaikainen kehitys itämaisen ortodoksisen kirkon kanonisen säännöstön ja Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin appellatiopraktiikan valossa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 1947–1948. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 140–174.

Inkinen, Antti (1960). Arkkipiispa Serafim. Historiallinen Aikakauskirja 4, 433–444.

Isberg, Alvin (1973). Svensk segregations- och konversionspolitik i Ingermanland 1617-1704. Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia 23. Uppsala.

Jensen, Anne (1986) Die Zukunft der Orthodoxie. Konzilspläne und Kirchenstrukturen. Zürich, Eisleben, Köln: Benziger Verlag.

Jutikkala, Eino & Pirinen, Kauko (2003). A History of Finland. Transl. Paul Sjöblom. Helsinki: WSOY.

Kemppi, Hanna (2016). Kielletty kupoli, avattu alttari: venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 123. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Knuutila, Jyrki (2012). Kirkkolainsäädäntö – Kirkon vai yhteiskunnan asia? Kirkon ja yhteiskunnan väliset suhteet ja suomessa käytetyt säädökset kanonisesta oikeudesta vuoden 1993 kirkkolakiin. EdiLex. www.edilex.fi/artikkelit/9105. Katsottu 13.5.2023.

Laasonen, Pentti (2005). Novgorodin imu: miksi ortodoksit muuttivat Käkisalmen läänistä Venäjälle 1600-luvulla? Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laitila, Teuvo (2004). Uskon luotsi. Sergei Okulov Suomen ortodoksien vaiheissa. Kuopio: Aamun Koitto.

Laitila, Teuvo (2017). Jumalat, haltijat ja pyhät: eletty ortodoksisuus Karjalassa 1000–1900. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Liviu, Stan (2011). Die Leien in der Kirche. Eine historisch-kirchenrechtliche Studie zur Beteiligung der Leien an der Ausübung der Kirchengewalt. Würzburg: Ergon Verlag.

Loima, Jyrki (2001). Muukalaisina Suomessa: Kaakkoisen Kannaksen kreikkalaiskatoliset venäläisseurakunnat kansallisena ongelmana 1889–1939. Diss. Joensuun yliopisto.

Loima, Jyrki (1999). Esipaimen siunaa: Suomen ortodoksiset piispat 1892–1988. Kuopio: Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta.

Loima, Jyrki (2004). Nationalism and the Orthodox Church in Finland 1895–1958. In Teuvo Laitila & Jyrki Loima, Nationalism and Orthodoxy. Two Thematic Studies. Helsinki: Renvall Institute.

Maximos, Metropolitan of Sardes (1976). The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church. A Study in the History and Canons of the Church. Thessaloniki.

Metropolitan John of Helsinki (1988). The Finnish Orthodox Church. In Christianity under Stress. Vol. 1, Eastern Christianity and Politics in the Twentieth Century. Ed. Pedro Ramet. Durham, N.C. & London: Duke University Press, 265–285.

Meyendorff, John (1987) Bysantin teologia. Opillisia kysymyksiä. Heinävesi: Valamon luostari.

Nevalainen, Pekka (1996). Rautaa Inkerin rajoilla: Inkerin kansalliset kamppailut ja Suomi 1918–1920. Historiallisia tutkimuksia 195. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Nokelainen, Mika (1999). Suomen ortodoksit ja kansakunnan jäsenyys. Helsinki: Teologinen Aikakauskirja 104, 102–107.

Nokelainen, Mika (2009). Ortodoksit ja sota. In Sisällissota 1918 ja kirkko. Ed. Ilkka Huhta.

Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 114–129.

Nokelainen, Mika (2010). Vähemmistövaltiokirkon synty: ortodoksisen kirkkokunnan ja valtion suhteiden muotoutuminen Suomessa 1917–1922. Diss. Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Phidas, Vlassios I. (1998). Droit canon. Une perspective orthodoxe. Analecta chambesiana 1. Institut de théologie orthodoxe d’études supérieures. Chambesy, Genève: Centre orthodoxe du Patriarcat Œcuménique.

Pospielovsky, Dimitry V. (1998). The Orthodox Church in the History of Russia. Crestwood: St Vladimir's Seminary Press.

Reiter, Thomas Erlich (2016). Introduction. Hegemony, State-Corporate Globalization, and Antisystemic movements: Contending Theoretical and Historical Approaches. In Globalization, Hegemony, and Power: Antisystemic Movements and the Global System. Ed. Thomas Ehrlich Reifer. London & New York: Routledge, 1–15.

Riikonen, Juha (2007). Kirkko politiikan syleilyssä. Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan ja Moskovan patriarkaatin välinen kanoninen erimielisyys 1945–1957. Diss. Joensuun yliopisto.

Riikonen, Juha (2015). Toisiinsa kietoutuneet. Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan pitkä yhteinen taival. Ortodoksia 54, 42–53.

Setälä, U. V. J. (1963). Tomoksen vaiheilta. Ortodoksia 14. Helsingin hiippakunnan piispan Aleksanterin 80-vuotispäivän 24.9.1963 juhlanumero, 47–59.

Setälä, U.V.J. (1966). Kansallisen ortodoksisen kirkkokunnan perustamiskysymys Suomen politiikassa 1917–1925. Diss. Helsingin yliopisto.

Setälä, Voitto (1975). Viron ortodoksisen kirkon tomos. Historiallinen Aikakauskirja 2, 122–134.

Shevzov, Vera (2004). Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. Oxford & New York: Oxford University Press.

Vahtola, Jouko (2003). Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho.

Zetterberg, Seppo (2002). Venäjästä Neuvostoliitoksi. Teoksessa Heikki Kirkinen (toim.) Venäjän historia. Helsinki: Otava, 327–371.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-08

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit