Tietoa julkaisusta

Sananjalka on monitieteinen, vuodesta 1959 lähtien ilmestynyt aikakauskirja, jota julkaisee Suomen Kielen Seura. Se on arvioitu Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-luokittelussa tasolle 2. Monitieteinen vuosikirja julkaisee artikkeleita, katsauksia ja arvosteluja suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, kotimaisen kirjallisuuden, suomalaisen ja vertailevan kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian aloilta. Sananjalkaa julkaiseva Suomen Kielen Seura ry on perustettu vuonna 1929. Se on yksi Suomen vanhimpia Helsingin ulkopuolella toimivia tieteellisiä seuroja.

Sananjalassa julkaistavat tieteelliset, kirjoittajan omaan tutkimukseen perustuvat artikkelit ovat vähintään kahden anonyymin arvioijan hyväksymiä. Artikkelin ohjepituus on 30 000 - 60 000 merkkiä (sisältää myös välilyönnit). Tarkempia tietoja: ks. kirjoittajan ohjeet.

Katsaukset ovat artikkelia pienimuotoisempia kirjoituksia, jotka usein käsittelevät jotain tieteenalan ajankohtaista kysymystä tai tapahtumaa. Katsauskirjoitus ei raportoi kirjoittajan uusista tutkimustuloksista, mutta se voi sisältää kiinnostaviin aihepiireihin liittyviä havaintoja ja niiden tieteellistä pohdintaa. Katsausosastolle tarjotut kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin, jos toimitus katsoo sen tarpeelliseksi. Mahdollisesta vertaisarvioinnista huolimatta katsausartikkelit kuuluvat julkaisuluokkaan "muut tieteelliset kirjoitukset". Artikkelina tarjottuja kirjoituksia voidaan suositella siirrettäväksi katsausosastolle vertaisarviointiprosessin aikana, jos todetaan, että niiden tieteellinen sisältö ei ole riittävä artikkeliksi vaikka sinänsä kiinnostava.

Kirja-arvostelujen tehtävä on antaa lukijoille yleiskuva esiteltävästä teoksesta ja sen merkityksestä tieteenalalle. Katsaukset ja arvostelut eivät pituudeltaan saa ylittää 30 000:ta merkkiä.

Artikkelin arvioijien muokkausehdotuksiin tulee reagoida. Kirjoittajan tulee lähettää muokkaamansa käsikirjoitusversion liitteenä päätoimittajalle vapaamuotoinen raportti siitä, miten asiantuntijoiden lausunnot on otettu huomioon. Jos kaikkia asiantuntijoiden esittämiä ehdotuksia ei ole voitu toteuttaa, on ratkaisut hyvä perustella. Artikkeleihin, katsauksiin ja arvosteluihin voi myös toimitus vaatia muokkauksia ja korjauksia, joiden tekeminen on edellytys kirjoituksen julkaisemiselle. Toimituksella on oikeus korjata ja lyhentää tekstiä. Vähäisistä, lähinnä kieliasuun liittyvistä korjauksista toimituksen ei tarvitse erikseen raportoida kirjoittajalle, mutta muuten toimituksen korjaukset hyväksytetään kirjoittajalla.

Sananjalalla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus. Vuodesta 2018 lähtien Sananjalassa julkaistavat kirjoitukset ovat saaneet oman DOI-identifiointitunnuksen. OKM:n suosituksen mukaisesti Sananjalan aineistot julkaistaan lähtökohtaisesti lisenssillä CC BY-NC 4.0.

Vuosikirja ilmestyy painettuna ja digitaalisena versiona marras-joulukuussa. Sananjalan koko numero julkaistaan avoimesti verkossa 12 kuukauden embargoajan jälkeen. Tätä ennen verkkolukuoikeus on tilaajilla. Kirjoittaja saa julkaista vertaisarvioidun ja hyväksytyn, taittamattoman käsikirjoituksen yliopiston julkaisuarkistossa, omilla kotisivuillaan tai muussa vastaavassa arkistossa, kun kustantaja on julkaissut teoksen Sananjalassa. Tällöin kirjoittajan tulee viitata Sananjalassa julkaistuun versioon DOI-numerolla. Taitetun lopullisen artikkelin saa julkaista osana artikkeliväitöskirjaa tai lisensiaatintyötä.

Kustannussopimus on nähtävillä alla. Allekirjoitettavan kustannussopimuksen saa toimitussihteeriltä, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Kustannussopimus