Tietoa julkaisusta

Sananjalka on monitieteinen, vuodesta 1959 lähtien ilmestynyt aikakauskirja, jota julkaisee Suomen Kielen Seura. Se on arvioitu Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-luokittelussa tasolle 2. Monitieteinen vuosikirja julkaisee artikkeleita, katsauksia ja arvosteluja suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, kotimaisen kirjallisuuden, suomalaisen ja vertailevan kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian aloilta.

Sananjalassa julkaistavat tieteelliset, kirjoittajan omaan tutkimukseen perustuvat artikkelit ovat vähintään kahden anonyymin arvioijan hyväksymiä. Artikkelin ohjepituus on 30 000 - 60 000 merkkiä (sisältää myös välilyönnit). Tarkempia tietoja: ks. kirjoittajan ohjeet. Katsaukset ovat artikkelia pienimuotoisempia kirjoituksia, jotka usein käsittelevät jotain tieteenalan ajankohtaista kysymystä tai tapahtumaa. Katsauskirjoitus ei raportoi kirjoittajan uusista tutkimustuloksista, mutta se voi sisältää kiinnostaviin aihepiireihin liittyviä havaintoja ja niiden tieteellistä pohdintaa. Kirja-arvostelujen tehtävä on antaa lukijoille yleiskuva esiteltävästä teoksesta ja sen merkityksestä tieteenalalle. Katsaukset ja arvostelut eivät pituudeltaan saa ylittää 30 000:ta merkkiä. Katsaukset ja kirja-arvostelut arvioi ja hyväksyy päätoimittaja.

Artikkelin arvioijien muokkausehdotuksiin tulee reagoida. Kirjoittajan tulee lähettää muokkaamansa käsikirjoitusversion liitteenä päätoimittajalle vapaamuotoinen raportti siitä, miten asiantuntijoiden lausunnot on otettu huomioon. Jos kaikkia asiantuntijoiden esittämiä ehdotuksia ei ole voitu toteuttaa, on ratkaisut hyvä perustella. Artikkeleihin, katsauksiin ja arvosteluihin voi myös toimitus vaatia muokkauksia ja korjauksia, joiden tekeminen on edellytys kirjoituksen julkaisemiselle. Toimituksella on oikeus korjata ja lyhentää tekstiä. Vähäisistä, lähinnä kieliasuun liittyvistä korjauksista toimituksen ei tarvitse erikseen raportoida kirjoittajalle, mutta muuten toimituksen korjaukset hyväksytetään kirjoittajalla.

Vuosikirja ilmestyy painettuna ja digitaalisena versiona marras-joulukuussa. Sananjalka on avoimesti saatavissa verkossa vuosi ilmestymisensä jälkeen. Julkaisu sallii vertaisarvioidun käsikirjoituksen rinnakkaistallentamisen. Sananjalalla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus. Vuodesta 2018 lähtien Sananjalassa julkaistavat kirjoitukset ovat saaneet oman DOI-identifiointitunnuksen.

Sananjalkaa julkaiseva Suomen Kielen Seura ry on perustettu vuonna 1929. Se on yksi Suomen vanhimpia Helsingin ulkopuolella toimivia tieteellisiä seuroja.