Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.

Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan on huolellisesti noudatettava tässä annettuja ohjeita tekstin viimeistelyvaiheessa. Jos toimitus havaitsee puutteita käsikirjoituksen kielellisessä, tyylillisessä tai teknisessä viimeistelyssä, se voi lähettää tekstin takaisin kirjoittajalle korjauksia varten.

Käsikirjoituksen lähettäminen

Sananjalkaan tarjottavat kirjoitukset lähetetään toimitukselle OJS-järjestelmässä, johon on rekisteröidyttävä kirjoittajaksi ennen tekstin lähettämistä.

Sananjalassa julkaistavasta kirjoituksesta solmitaan vuosikirjan ja tekijän välinen kustannussopimus, joka pohjautuu Tiedekustantajien liiton sopimusmalliin. Kustannussopimus kattaa kirjoituksen painettuna sekä verkossa julkaistavana. Sananjalka sallii vertaisarvioidun käsikirjoituksen rinnakkaisjulkaisemisen.

Tekstitiedostot on lähetettävä doc-, docx- tai rtf-tiedostoina. Artikkelin pituus on 30 000–60 000 merkkiä välilyönteineen. Katsausten ja arvostelujen pituus on 10 000–30 000 merkkiä välilyönteineen. Enimmäispituuksia ei saa ylittää.

Vertaisarvioitava artikkelikäsikirjoitus on anonymisoitava, ja kirjoittaja vastaa anonymisoinnista itse. Jos artikkelissa viitataan kirjoittajan omiin tutkimuksiin, lähdeviittausten kohdalle voi kirjoittaa esimerkiksi N.N. Lähdeluettelosta poistetaan teoksen tai artikkelin tiedot.

Artikkeliin liitetään 1–2 liuskan mittainen suomenkielinen tiivistelmä. Jos artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, on toimitettava myös 1-2 liuskan mittainen englannin-, saksan- tai ranskankielinen tiivistelmä, jonka kieliasun toimitus tarkistuttaa. Artikkelin mukana on hyvä toimittaa myös 3–5 asiasanaa sähköistä asiahakemistoa varten.

Päätoimittaja ratkaisee, otetaanko käsikirjoitus arvioitavaksi. Arviointiprosessiin edennyt käsikirjoitus annetaan kahden nimettömänä pysyvän asiantuntijan arvioitavaksi. Arvioiden perusteella päätoimittaja päättää artikkelin julkaisemisesta, sen hylkäämisestä tai muokatun käsikirjoituksen uuden arvioinnin tarpeesta. Hyväksytty artikkeli voidaan myös siirtää odottamaan julkaisemista seuraavan vuoden numerossa.

Kirja-arviot ja katsaukset voidaan käsitellä toimituksessa ja julkaista ilman erillistä vertaisarviointia. Päätoimittaja ratkaisee, missä tapauksissa vertaisarviointi on tarpeen. Katsauksena voidaan julkaista ajankohtaisia, Suomen Kielen Seuran tieteenaloihin liittyviä kirjoituksia sekä lyhyitä tieteellisiä havaintokirjoituksia.

Jotta kirjoituksella olisi mahdollisuus tulla julkaistavaksi Sananjalan seuraavassa numerossa, on artikkelikäsikirjoitus lähetettävä toimitukseen viimeistään 31.3. Seuraavaan numeroon tarjottavien katsausten ja kirja-arvioiden viimeinen jättöpäivä on 15.6.

Teksti

Kaikissa käsikirjoituksissa on oltava otsikko. Artikkeleissa tulee käyttää myös väliotsikoita, jotka numeroidaan. Kirjallisuuteen viitataan tekstiviittein, joihin merkitään sulkeisiin lähteenä käytetyn teoksen kirjoittaja, ilmestymisvuosi ja sivunumero(t), esim. (Hakulinen 1979, 456).

Teksti kirjoitetaan rivivälillä 1,5 ja 2,5 cm marginaalein. Muotoilut on tehtävä tekstiin manuaalisesti, eikä tekstinkäsittelyohjelman automaattisia muotoiluja (tavutusta, kappaletyylejä, esimerkkien automaattista numerointia) saa käyttää. Kielenainekset kursivoidaan ja merkitysten selitykset sijoitetaan puolilainausmerkkeihin. Esimerkit numeroidaan manuaalisesti. Pitkähköt esimerkit erotetaan muusta tekstistä käyttämällä sisennystä ja tiheämpää rivinväliä (1,0). Älä käytä alleviivausta.

Taulukot, kuviot, kartat, kuvat

Kuvien ja karttojen on oltava tiff-, jpeg- tai png-muodossa ja mieluiten 300 ppi -kokoisia. Taulukot on hyvä lähettää omina tiedostoinaan.

Lähteet ja lähdeluettelo

Artikkelin lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Niistä lähteistä, joihin tekstissä on viitattu, mainitaan kirjoittajan nimi, teoksen tai artikkelin ilmestymisvuosi ja nimi sekä kustantaja ja kustantajan toimipaikka (tai painopaikka). Artikkelien sivunumerot on mainittava. Kirjoittajien nimet kirjoitetaan kapiteelilla (pienaakkosen kokoinen suuraakkoskirjain), teosten, kokoomateosten ja sarjojen yms. nimet kursivoidaan. Kokoomateoksen toimittajat mainitaan ennen kokomaateoksen nimeä. Kirjoittajan on tarkistettava, onko hänen käyttämillään lähteillä DOI-tunnusta. Jos lähteellä on DOI-tunnus, on se annettava lähteen yhteydessä kokonaisena URL-linkkinä ilman muita merkintöjä.

Esimerkkejä:

Monografiat

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred 1995 [1979]. Nykysuomen lauseoppia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 350. 3. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Artikkelit kokoomateoksissa

Aikio, Ante 2012. An essay on Saami ethnolinguistic prehistory. Riho Grünthal ja Petri Kallio (toim.): A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe, 63–118. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Artikkelit aikakausjulkaisuissa

Koivisto, Aino 2017. Uutta tietoa vai oivallus? Eräiden dialogipartikkeleiden tehtävistä. Virittäjä 121 (4), 473–499. Kotikielen Seura, Helsinki. https://doi.org/10.23982/vir.59297

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.