Tämä on vanha versio, joka on julkaistu 2021-11-17. Katso uusin versio.

Kukkaa, amfea, subua ja essoja

Huumausaineiden slanginimitykset Tor-verkon suomalaisella kauppapaikalla

Kirjoittajat

Avainsanat:

huumeet, slangi, sanastontutkimus, darknet

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan huumausaineiden nimityksiä Tor-verkossa toimineen Torilauta-huumekauppasivuston keskusteluissa. Tutkimuksessa esitellään, mitkä ovat eri huumausaineiden yleisimmät nimitykset, miten nämä tiedot suhteutuvat aiempiin tutkimuksiin, ja millaisia tendenssejä huumeslangissa on tulosten perusteella nähtävissä. Analyysin pääpaino on slanginimityksissä, mutta myös yleiskieliset nimitykset otetaan huomioon. Tutkimusaineisto koostuu 3 000 viestistä, jotka ovat pääosin huumeiden myynti-ilmoituksia.

Huumesanasto on monipuolista: aineistossa esiintyy 91 yleiskielistä ja 204 slanginimitystä huumausaineille. Laittomasti valmistetuista huumausaineista käytetään pääosin slanginimityksiä, joista yleisimpiä ovat kukka, budi ja poltto (kannabis), amfe (amfetamiini), meta (metamfetamiini), esso (ekstaasi) ja kola (kokaiini).  Lääkevalmisteista puhutaan enimmäkseen niiden tuotenimillä (esim. Subutex, Diapam), mutta yleisimmät niistä ovat saaneet myös vakiintuneita slanginimityksiä (subu, pami). Enemmistö slanginimityksistä pohjautuu äänteelliseen samankaltaisuuteen alkuperäisen kielenaineksen kanssa, mutta myös semanttisesti motivoituneet, huumausaineiden ominaisuuksiin perustuvat nimitykset ovat yleisiä. Kaikkiaan aineiston antama kuva huumesanastosta eroaa selvästi aiempien tutkimusten tiedoista, mitä selittävät muutokset niin huumausaineiden tarjonnassa kuin kielellisessä muodissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-17

Versiot

Viittaaminen

Hämäläinen, L., & Ruokolainen, T. (2021). Kukkaa, amfea, subua ja essoja: Huumausaineiden slanginimitykset Tor-verkon suomalaisella kauppapaikalla. Sananjalka, 63(63). https://doi.org/10.30673/sja.106615