Sanat siltana monitieteiseen yhteistyöhön? Kun kielentutkijat tarttuivat historiantutkimuksen menetelmäoppaaseen

Kirjoittajat

Avainsanat:

kielelliset lähestymistavat, historiantutkimus, tutkimusmenetelmät, historiallinen monikielisyys
Osasto
Arvosteluja

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Kolehmainen, L., Riionheimo, H., & Uusitupa, M. (2023). Sanat siltana monitieteiseen yhteistyöhön? Kun kielentutkijat tarttuivat historiantutkimuksen menetelmäoppaaseen. Sananjalka, 65(65). https://doi.org/10.30673/sja.131031