Ilmisubjektin ja ilmisubjektittomuuden vaihtelua Lauseopin arkiston murrekorpuksessa

  • Tommi Kurki

Abstrakti

Milja Väänänen: Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Tutkimus suomen
vanhoista murteista. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, sarja
C, osa 430. Scripta Lingua Fennica Edita. Turun yliopisto, Turku 2016. 246 sivua + 4 liitesivua.

Osasto
Arvosteluja
Julkaistu
loka 27, 2017
Viittaaminen
Kurki, T. (2017). Ilmisubjektin ja ilmisubjektittomuuden vaihtelua Lauseopin arkiston murrekorpuksessa. Sananjalka, 59(59), 282–287. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sananjalka/article/view/66652