Hän ja muut: väitöskirja pronomineista ja ihmisistä

  • Renate Pajusalu

Abstrakti

Katri Priiki: Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista
Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 432. Scripta
Lingua Fennica Edita. Turku 2017. 90 + 124 sivua.

Osasto
Arvosteluja
Julkaistu
loka 27, 2017
Viittaaminen
Pajusalu, R. (2017). Hän ja muut: väitöskirja pronomineista ja ihmisistä. Sananjalka, 59(59), 295–298. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sananjalka/article/view/66654